I UDAŁO SIĘ! Dzieci wróciły do swojej szkoły


Dzieci z Rębielic Szlacheckich, po przymusowej, blisko tygodniowej przerwie od 27 listopada, dzisiaj rozpoczęły naukę w swojej szkole. Brawa dla rodziców i sołtysa Rębielic Szlacheckich Mirosława Klimaszewskiego. Na wysokości zadania stanął także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z panią kierownik Izabelą Łodej. Pomogli także radni oraz parlamentarzyści poseł Lidia Burzyńska i wiceminister Szymon Giżyński. „Gazeta Częstochowska” jako pierwsza przybyła do szkoły w Rębielicach Szlacheckich, aby relacjonować przebieg wydarzeń. 

 

 

Problem szkoły w Rębielicach Szlacheckich toczył się blisko tydzień, w tym czasie dzieci nie uczęszczały do szkoły. 4 grudnia, po wydaniu nowej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, powróciły do swojej szkoły.

Jak wyjaśnia kierownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku Izabela Łodej, sprawa rozegrała się zgodnie z prawem budowlanym.

‑ Kompleksową kontrolę budowlaną obiektu, w trybie artykułu 62. prawa budowlanego, na zlecenie dyrektor szkoły Doroty Cer, wykonał posiadający uprawnienia budowlane Tomasz Cybiński, W sprawach instalacji elektrycznej oparł się na opinii uprawnionego elektryka Michała Ząbkowskiego, któremu zlecił sprawdzenie instalacji w obiekcie. Po powiadomieniu nas o konieczności przeprowadzenia kontroli, które otrzymaliśmy 25 listopada, dzień później udaliśmy się do szkoły. Po przeprowadzeniu własnej kontroli wydaliśmy decyzję o zamknięciu placówki, z wyłączeniem sali komputerowej. W świetle opinii kontrolerów stan instalacji elektrycznej stwarzał zagrożenia, a nawet niebezpieczeństwo porażeniem prądem. Postąpiliśmy zatem zgodnie przepisami prawa budowlanego. Nie mogliśmy narażać na niebezpieczeństwo użytkowników obiektu – mówi kierownik PINB w Kłobucku Izabela Łodej.

Od poniedziałku, 2 grudnia, rozpoczęły się prace naprawcze instalacji elektrycznej w szkole, które przeprowadziła firma Elektryk Ząbkowscy s.c. Protokoły zostały przekazane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. ‑ Po otrzymaniu protokołów z przeprowadzonych napraw instalacji, 3 grudnia przeprowadziłam kontrolę w szkole, oceniając zakres wykonanych robót naprawczych. Potwierdziła ona zakres wykonanych prac. Opierając się na przedłożonej ocenie stanu technicznego instalacji elektrycznej szkoły, jak również na protokole z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wykonanych po przeprowadzeniu robót naprawczych oraz własnej ocenie stwierdziłam, że nieprawidłowości, które bezpośrednio stanowiły zagrożenie porażenia prądem zostały wyeliminowane. W tej sytuacji obiekt został dopuszczony protokolarnie do użytkowania. Aby dzieci mogły kontynuować naukę, zrobione zostały najbardziej potrzebne prace, eliminujące zagrożenia – kontynuuje kierownik Izabela Łodej.

W instalacji zamontowano między innymi uziemienia, wymieniono przewody, zaślepiono niektóre gniazda. W raporcie elektryka stwierdzono, że instalacja nadaje się do tymczasowej eksploatacji do czasu zakończenia roku szkolnego, 26 czerwca 2020 roku, oczywiście przy przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania instalacji w budynku szkoły. Zatem czas wakacji będzie najdogodniejszym okresem na przeprowadzenie kompleksowego remontu instalacji w obiekcie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code