Chronimy przyrodę


Na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok znajduje się aktualnie 8 rezerwatów przyrody. Są to: Sokole Góry , Wielki Las, Kaliszak, Bukowa Kępa, Parkowe, Ostrężnik, Zielona Góra i Cisy Przybynowskie. Zajmują one łącznie 582 hektary. Obowiązuje w nich ochrona ścisła roślin i zwierząt, czyli najwyższa forma ochrony przyrody.

 

 

Na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok znajduje się aktualnie 8 rezerwatów przyrody. Są to: Sokole Góry , Wielki Las, Kaliszak, Bukowa Kępa, Parkowe, Ostrężnik, Zielona Góra i Cisy Przybynowskie. Zajmują one łącznie 582 hektary. Obowiązuje w nich ochrona ścisła roślin i zwierząt, czyli najwyższa forma ochrony przyrody. Utworzone zostały w celu zachowania cennych zbiorowisk roślinnych i licznych gatunków zwierząt, w tym endemicznych i reliktowych. Posiadają one ponadto bogate walory krajobrazowe. W większości z nich znajdują się liczne jaskinie z bogatą szatą naciekową, a prowadzone wykopaliska odsłoniły szczątki kopalnych zwierząt czy też ślady osadnictwa człowieka jaskiniowego.

Aby w pełni podkreślić walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne naszego nadleśnictwa utworzono na jego terenie Park Krajobrazowy Orlich Gniazd o powierzchni 8142 ha (największy na naszym terenie) i Park Krajobrazowy Stawki zajmujący 1709 ha. Mały fragment nadleśnictwa Zajmuje Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą. Funkcjonują one w strukturze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Inną formą powierzchniowej ochrony przyrody są obszary chronione Natura 2000. Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Złoty Potok są to ostoje Olsztyńsko-Mirowska, Złotopotocka i Kroczycka, zajmujące łącznie około 3200 ha. Wszystkie należą do obszarów ochrony siedlisk.

Różnorodność form ochrony przyrody uzupełniają pomniki przyrody, których mamy pod opieką 12 oraz użytki ekologiczne (blisko 40 hektarów) oraz długa lista roślin i zwierząt chronionych, występujących w lasach Nadleśnictwa. Różnorodność form ochrony i bogactwo świata przyrodniczego stawia przed pracownikami Nadleśnictwa wysokie wymagania dla utrzymania ich stanu w dobrej kondycji oraz ochrony przed szkodliwym działaniem człowieka, zwłaszcza niekontrolowanym i nielegalnym ruchem turystycznym i rekreacyjnym w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przypomnijmy, że w rezerwatach możemy poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych.

Jesteśmy dumni z takiego bogactwa przyrodniczego, jakie występuje w naszych lasach i jednocześnie z tego, że potrafimy naszą pracą utrzymać je w dobrym stanie.

 

zdjęcia Nadleśnictwo Złoty Potok

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *