1 mln 443 tys. zł na bezdomne zwierzęta


Częstochowscy radni na sesji 27 lutego przyjęli uchwałę o przeznaczeniu w 2020 roku w sumie 1 mln 443 tys. zł na bezdomne zwierzęta.

Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Miasta do określenia w drodze uchwały – przyjmowanej co roku do końca marca – programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Całościowym efektem realizacji programu ma być ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt w naszym mieście. Program obejmuje więc m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku, opiekę nad kotami żyjącymi na wolności (w tym dokarmianie), obligatoryjną sterylizację bądź kastrację wolno żyjących zwierząt w schroniskach (wraz z zabiegami odpchlenia i odrobaczenia) czy poszukiwanie potencjalnych opiekunek i opiekunów dla czworonogów. Wydani do adopcji podopieczni Częstochowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt będą odpowiednio znakowani. Miasto ma również zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W programie znalazło się też miejsce m.in. na sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli, a także edukację w kwestii odpowiedniego traktowania zwierzaków – właściwe postawy i zachowania będą promowane zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Projekt uzyskał pozytywne opinie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie, organizacji społecznych mających w statucie ochronę zwierząt, a także zarządców lokalnych obwodów łowieckich. Opinie tych podmiotów są jednym z wymogów ustawy o ochronie zwierząt.

Na realizację tegorocznego programu w miejskim budżecie przeznaczono łącznie 1 mln 443 tys. zł. Największa część tej puli, bo aż 1 mln 200 tys. zł, pójdzie na zadania wykonywane przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie. To właśnie TOZ, na zlecenie samorządu, prowadzi schronisko przy ul. Gilowej. Kwota 161 tys. zł została zabezpieczona na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli. Na sfinansowanie tych zabiegów dla kotów żyjących na wolności przeznaczono 70 tys. zł, a na opiekę nad nimi (domki i karmę) – 6 tys. zł. Również 6 tys. miasto wyda na zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym wraz z ich utrzymaniem.

 

fot. koty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code