Relacja z sesji nadzwyczajnej w sprawie koronawirusa


We wtorek, 3 marca 2020, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana z inicjatywy Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Powodem do jej zwołania był brak informacji prezydenta na sesji zwyczajnej w dniu 27 lutego o działaniach Miasta w związku z koronawirusem. Ponieważ prezydent nie chciał w czwartek 27 lutego podać takiej informacji Radni PiS wystąpili o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Ze stron internetowych gmin, miast, również z prasy można dowiedzieć się o działaniach podjętych przez wiele samorządów w Polsce. Można dowiedzieć się, że w Woźnikach Urząd Miasta kupił dodatkowe środki dezynfekujące do urzędów, szkół i przedszkoli: pulsometry, termometry bezdotykowe, dozowniki do mydła, środki do dezynfekcji. Można dowiedzieć się, że 28 lutego przedstawiciele władz gminy Woźniki i Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach spotkali się z dyrektorami tamtejszych szkół i przedszkoli

i omówili temat związany z koronawirusem. Doradzono rezygnację z wyjazdów zagranicznych. Zalecono, żeby uczniowie unikali dużych skupisk ludzi. Zrezygnowano z zajęć dzieci na basenie i z wycieczek. Burmistrz Woźnik działa, nie mówi że to nie jego kompetencje. Przykłady takich profilaktycznych działań podawała na sesji Radna Katarzyna Jastrzębska.

W Krakowie uruchomiono dodatkowe rezerwy budżetowe, w Krośnie władze miasta powołały sztab kryzysowy dla szpitali, w Sosnowcu miasto poczyniło dodatkowe zakupy,

w Białymstoku prezydent powołał specjalny zespół do spraw monitorowania koronawirusa

na terenie miasta, w Rzeszowie odwołano miejskie imprezy masowe, w Ostrołęce zorganizowano kampanię informacyjną dla mieszkańców, w Katowicach zrezygnowano

z udziału publiczności w imprezie masowej. Te samorządy nie chowają się za swoich wojewodów, tylko działają same.

O informację o takich działaniach profilaktycznych podjętych przez Urząd Miasta prosiliśmy Prezydenta Miasta.

Sesję nadzwyczajną rozpoczął Prezydent Matyjaszczyk. Poinformował, że nie należy ulegać panice, Koronawirus, zdaniem Prezydenta atakuje osoby starsze, osłabione, chore, a zakażenie powinno zakończyć się łagodnymi objawami.

Prezydent oświadczył, że działania w zakresie koronawirusa to nie jego kompetencje, tylko wojewody.

Poinformował o podjętych działaniach, które w większości miały miejsce po dniu, w którym radni PiS poprosili o informację. Prezydent mówił o umieszczeniu informacji dotyczącej koronawirusa na stronie internetowej Urzędu Miasta. Pierwsza informacja pojawiła się 26 lutego. Dalej mogliśmy się dowiedzieć, że Prezydent uważa, że służby działają najlepiej wtedy, kiedy nikt o tych działaniach nie wie. Prezydent stwierdził, że w wyniku przybrania takiego obrotu spraw z koronawirusem są kłopoty z zakupem środków. Obserwowałem rozwijającą się sytuację i moim zdaniem kłopoty te zaczęły się znacznie wcześniej.

 

O szersze przedstawienie działań w zakresie koronawirusa prezydent poprosił Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Rafała Kusala, który powtórzył że kompetencje w tym zakresie należą do wojewody, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a gmina nie zajmuje się takimi sprawami. Naczelnik szerzej zreferował tematykę koronawirusa i przedstawił działania Urzędu Miasta w tym zakresie. Mówił, że przeprowadzono spotkania informacyjne z dyrektorami placówek oświatowych. Ustalono również sposób przekazywania informacji. Miasto współpracuje z Sanepidem, który odpowiada za działania związane z koronawirusem. Naczelnik mówił o tym, że Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała wytyczne postępowania dla wielu instytucji. Tłumaczył, że ponieważ wydała je około 27 lutego nie było możliwości wcześniejszego działania. W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, na którym omówiono sytuację. Opracowano pisma do dyrektorów placówek z informacjami.

W grudniu rozpoczęto procedurę zakupów, która do tej pory z powodu dynamicznej sytuacji nie została zakończona.

 

Później głos zabrał zaproszony przez prezydenta Poseł Zdzisław Wolski, który prosił żeby nie upolityczniać tej debaty. Po czym stwierdził, że spotkanie bez przedstawicieli wojewody nie ma sensu, ponieważ to wojewoda odpowiada za sytuację w tym przypadku, a nie prezydent miasta. Poseł dodał, że jego zdaniem niefortunną sprawą jest to, że o informację wystąpił do prezydenta klub radnych PiS. Poseł poinformował, że zgłosi to kolegom posłom – lekarzom z PiSu w Warszawie. Następnie omówił pokrótce informacje związane z koronawirusem.

 

Po Pośle głos zabrała Radna Monika Pohorecka, która podziękowała za zorganizowanie sesji

i przedstawienie informacji, o które prosiliśmy na poprzedniej sesji. Podkreśliła,

że zwoływanie sesji nadzwyczajnej nie byłoby potrzebne gdyby udzielona była informacja

27 lutego. Przypomniała, że ustawa o samorządzie nakłada również na prezydenta miasta obowiązki w związku z koronawirusem. Zwróciła uwagę na to, że wiele opisanych działań Urzędu Miasta było realizowanych po sesji z dnia 27 lutego.

 

Głos na sesji zabierał również Zbigniew Bajkowski – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

na Parkitce, który zaapelował do wszystkich o współpracę. Zapewnił, że na dzień dzisiejszy sytuacja jest pod kontrolą i że strona rządowa jest przygotowana do potencjalnego zagrożenia.

 

Następnie mówił Radny Paweł Ruksza, który stwierdził, że prezydent na poprzedniej sesji nic nie mówił, bo widocznie nie za dużo było zrobione. Teraz już mówi dużo, ponieważ od poprzedniej sesji zostało dużo zrobione. Radny zauważył, że cały czas jest wskazywana kompetencja wojewody w tej sytuacji, a prawda jest taka, że samorząd również powinien działać. I cieszy się, że udało nam się spowodować to działanie.

 

Radny Andrzej Sowa zauważył, że najczęściej używanym słowem w dyskusji była polityka, oraz wojewoda. Radny zaapelował o współpracę wszystkich i informowanie mieszkańców

o podejmowanych działaniach.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Niesmaczny podsumował dyskusję stwierdzeniem,

że mieszkańcy mogą być spokojni ponieważ z opisanych podczas sesji przygotowań do ewentualnej sytuacji zagrożenia jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Stwierdził również,

że jego zdaniem nie ma sensu, żeby nasz samorząd podejmował tak dalekie kroki

w przygotowaniach jak robią to inni.

Na tym sesja nadzwyczajna zakończyła się. W środę rano obudziliśmy się i jedną

z pierwszych wiadomości była ta o potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce.

 

 

Piotr Kaliszewski

 

Radny Miasta Częstochowy

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code