Konsultacje społeczne z mieszkańcami Częstochowy


Do 27 marca 2020 potrwają konsultacje z mieszkankami i mieszkańcami dotyczące  projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy. Plan wyłożono do publicznego wglądu.

Można go obejrzeć w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: http://konsultacje.czestochowa.pl  lub – w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 – w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro).

Można nie tylko zapoznać się z przedstawionym projektem planu ale także wyrazić swoje opinie, przedstawić uwagi lub propozycje zmian. W tym celu należy wypełnić załączony formularz.

Częstochowa buduje i wdraża strategię zrównoważonego transportu. Jej istotnym elementem jest elektromobilność oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych. Działania te są spójne z obszarem odpowiadającym za kształtowanie zrównoważonej gospodarki ekologiczno-energetycznej, szczególnie w zakresie poprawy warunków środowiskowych, a zwłaszcza jakości powietrza na terenie miasta. Jednym z czynników wpływających na poprawę tej jakości w miastach jest rozwój elektromobilności na szeroką skalę i upowszechnienie samochodów zasilanych energią elektryczną. Do tego niezbędna jest infrastruktura ładowania, umożliwiająca świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych.

 

za UMCz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code