Złagodzić skutki bezdomności


9 marca podpisano Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

Głównym obszarem działalności prowadzonej w ramach Partnerstwa jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, aktywności i inicjatyw, których celem jest pomoc społeczna, edukacja, profilaktyka, ekonomia społeczna, wzmacnianie sił osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dokument podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a w imieniu Partnerów – ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

W Częstochowie Partnerstwo funkcjonuje od 2012 roku. Podpisanie nowego dokumentu wynikało z potrzeby aktualizacji jego zapisów, zgodnie z kierunkami polityki społecznej miasta. Koordynowaniem działań partnerstwa zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerstwo Lokalne stale podejmuje wobec osób bezdomnych działania o charakterze profilaktycznym i aktywizującym, a także interwencyjnym i osłonowym. Organizacje i instytucje współorganizują i współuczestniczą m.in. w realizacji Akcji „Termos” czy Akcji „Zima”, w ramach której w miejsca niemieszkalne dostarczane są gorące posiłki. Angażują się w coroczne badanie liczby osób bezdomnych, które koordynuje MOPS, organizują zbiórki odzieży, obuwia, koców. W ramach partnerstwa prowadzony jest również całoroczny stały monitoring miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne. Działania koncentrują się także na aktywizacji, profilaktyce i wsparciu osób w wychodzeniu z bezdomności.

Pierwsze Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności powołano 16 października 2012 r. Powstało w oparciu o instytucje i organizacje działające w Częstochowie na rzecz osób bezdomnych w ramach realizowanego wówczas przez Gminę Miasto Częstochowa projektu pod nazwą Standardy w bezdomności – nowa jakość w latach 2012-2014.

Partnerzy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. POW 2, 42-217 Częstochowa
Komenda Miejska Policji ul. Popiełuszki 5, 42-217 Częstochowa
Straż Miejska w Częstochowie ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa
Powiatowy Urząd Pracy ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118, 42-218 Częstochowa
Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78/80, 42-202 Częstochowa
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa
Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
Fundacja Integracji Społecznej FENIKS ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa
Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 14, 42-202 Częstochowa
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa
PPiTU MONAR ul. Ogrodowa 66, 42-202 Częstochowa
Fundacja św. Barnaby ul. Kisielewskiego 101/2, 42-215 Częstochowa

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code