Kryzys w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Dyrekcja myśli o zawieszeniu SOR. – Nie ma to zgody – mówi senator Ryszard Majer


W Częstochowie sprawy ratownictwa medycznego dla całego subregionu częstochowskiego, czyli ponad 500 tysięcy osób, zapewniają dwa oddziały SOR, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Aktualnie dyrekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wystąpiła z zamiarem zawieszenia działania SOR-u, który nie tak dawno wyremontowano za kwotę 6 milionów złotych. Jak wyjaśnia dyrektor placówki Wojciech Konieczny, pomysł zawieszenia działalności SOR, to efekt trudnej sytuacji w szpitalu spowodowany niedostatkami personelu lekarskiego. Okazuje się, że nawet zachęty dyrekcji szpitala w postaci wyższych płac nie przekonują lekarzy do pracy w częstochowskim oddziale SOR.

Na pokusy zamknięcia oddziału zdecydowanie zareagował senator RP Ryszard Majer. – SOR-y należą do krajowego sytemu medycznego i decyzję o zamknięciu oddziału bądź jego likwidacji może podjąć resortowy minister lub wojewoda – podkreśla senator Ryszard Majer. W sprawie planów dyrekcji MSZ rozmawiał w Ministerstwie Zdrowia z Markiem Tombarkiewiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnym m.in. za system ratownictwa medycznego. – To była dobra rozmowa o bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców Ziemi Częstochowskiej. Nie będzie zgody administracji rządowej na ewentualne ograniczenie czy likwidację SOR szpitala miejskiego w Częstochowie – informuje senator Ryszard Majer..

W związku z zaistniałą groźbą zamknięcia SOR skierowaliśmy do dyrektora Wojciecha Koniecznego zapytania. Odpowiedzi nadesłała Marta Bławat z Sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

Co jest powodem zamiaru zawieszenia lub zamknięcia działalności SOR-u w Miejskim Szpitalu Zespolonym?

– Zawieszenie działalności SOR w Miejskim Szpitalu Zespolonym nie było planowane przez dyrekcję Szpitala, jest natomiast reakcją na stan faktyczny (brak odpowiedniej liczby lekarzy w SOR).

Ilu lekarzy pracuje w SOR?
– Jedna osoba – Ordynator (umowa o pracę na czas nieokreślony), pięć osób ma umowy cywilnoprawne, daty zakończenia 31 marca 2018 r. W ramach SOR odbywają się również konsultacje lekarzy z innych oddziałów.

A jaka liczba lekarzy jest potrzebna do sprawnego funkcjonowania SOR?

– Sześciu w pełnym wymiarze czasu pracy, lub odpowiednio większa liczba w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jakie kroki podjęła Dyrekcja celem zniwelowania braków w obsadzie SOR?
– Były to: ogłoszenia w prasie branżowej i ogólnodostępnej, ogłoszenia w Izbie Lekarskiej, ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala, rozmowy z lekarzami odchodzącymi z pracy w SOR (bezskuteczne), rozmowy z lekarzami, którzy według wiedzy dyrekcji mogliby przyjąć propozycję pracy w SOR, informowanie kadry lekarskiej Szpitala o sytuacji z prośbą o poszukiwanie wśród swoich środowisk chętnych do pracy w SOR. Podobne działania prowadzone były przez Ordynator SOR. Ponadto proponowaliśmy zwiększenie stawek za pracę w SOR, utrzymanie premii, ogłoszenie konkursu na pracę w SOR ze stawkami znacznie większymi niż dotychczas oraz inne, zróżnicowane działania prowadzone przez pracowników Szpitala

Jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu SOR, co będzie z pieniędzmi unijnymi, za które SOR został niedawno wyremontowany?

– Sytuacja wyjaśni się w lipcu 2018 roku, istnieje realne niebezpieczeństwo zwrotu tych środków

Jaki jest stan zadłużenia szpitala?

– Zobowiązania krótko i długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 66 582 849,03 zł (przy niezamkniętych księgach rachunkowych)

Jakie kwoty w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał Szpital od Miasta Częstochowy, wskutek decyzji radnych?
– Od 2011-2017 roku: 19 090 785, 42 zł w formie dotacji

Czy Rada Społeczna Szpitala wydała jakieś stanowisko w sprawie planu zamknięcia SOR?
– Rada Społeczna negatywnie zaopiniowała wniosek o czasowym zaprzestaniu działalności SOR.

Co Szpital zaproponuje mieszkańcom Częstochowy i Regionu w zamian SOR, w jaki sposób zabezpieczy ich bezpieczeństwo i prawo do pomocy medycznej?

– Pacjentów wymagających diagnostyki, obserwacji i leczenia w SOR przejmie drugi w mieście SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Bialska 104/118. Organizacja pracy Miejskiego Szpitala Zespolonego po zawieszeniu SOR będzie zakładała istnieje Izby przyjęć, która jednak nie spełnia wszystkich wymagań pacjentów kierowanych do SOR.

Ilu pacjentów dziennie, tygodniowo, miesięcznie przyjmuje SOR?

– Dziennie 72 osoby, tygodniowo 504, miesięcznie 2 221 (dane za styczeń 2018 rok).

URSZULA GIŻYŃSKA

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code