SZTANDAR DLA PIŁSUDCZYKÓW


Częstochowski Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej ma wreszcie swój sztandar. Uroczystość nadania odbyła się 18 marca, a rozpoczęła pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie kwiaty złożyły delegacje Związku Piłsudczyków RP z całej Polski, m.in. z Białej Podlaskiej, Białegostoku, Krakowa i Lublina. Od Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” – wieniec złożył senator Tomasz Michałowski, od władz miasta wiceprezydent – Sławomir Gliński, od Prezydenta RP pułkownik Wojciech Lutelmowski. Uroczystości towarzyszyły orkiestra dęta z “Polonteksu” pod batutą Marka Piątka, liczne poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Częstochowy.

Częstochowski Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej ma wreszcie swój sztandar. Uroczystość nadania odbyła się 18 marca, a rozpoczęła pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie kwiaty złożyły delegacje Związku Piłsudczyków RP z całej Polski, m.in. z Białej Podlaskiej, Białegostoku, Krakowa i Lublina. Od Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” – wieniec złożył senator Tomasz Michałowski, od władz miasta wiceprezydent – Sławomir Gliński, od Prezydenta RP pułkownik Wojciech Lutelmowski. Uroczystości towarzyszyły orkiestra dęta z “Polonteksu” pod batutą Marka Piątka, liczne poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Częstochowy.
Po złożeniu kwiatów, w asyście policji konnej, zgromadzeni przeszli na Jasną Górę, gdzie w kaplicy Matki Bożej Piłsudczyków przywitał kapelan kombatantów, ojciec paulin Eustachy Rakoczy. Mszę św. odprawił arcybiskup Stanisław Nowak, który również sztandar poświęcił. Główna ceremonia odbyła się w Sali Rycerskiej. Sztandar z rąk prezesa Zarządu Krajowego ZP RP Mariana Edmunda Ząbka przyjął Ryszard Naporowski prezes Związku Piłsudczyków RP Oddział w Częstochowie. Nadmienić należy, że ufundowano go ze składek piłsudczyków, których wspomogły władze, stowarzyszenia, organizacje i osoby prywatne, wśrod nich: Fundacja Związku Piłsudczyków, Prezydent i Premier Rządu RP, pracownicy ambasad, parlamentarzyści, pracownicy częstochowskich uczelni i Polonia Amerykańska.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *