STRAŻACKI JUBILEUSZ


Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu powstała w 1911 roku, z inicjatywy ówczesnego administratora majątku ziemskiego w Lipiu Aleksandra Knothe, który aż do wybuchu II wojny światowej był jej prezesem. W późniejszych latach ochotniczą strażą jako prezesi i naczelnicy dowodzili, i zasłużyli się dla niej między innymi: Wawrzyniec Ślązak, Walenty Janerko, Bolesław Deloch, Franciszek Konc, Mieczysław Rutka, Bronisław Konc, Nikode Łosik, Edmund Janik, Bronisław Gancarek, Stanisław Krystek, Wacław Dulewski, Józef Gancarek, Wacław Mielczarek, Edward Gudaja, Ferdynand Gudaja, Władysław Wychowski oraz Marek Podgórski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu powstała w 1911 roku, z inicjatywy ówczesnego administratora majątku ziemskiego w Lipiu Aleksandra Knothe, który aż do wybuchu II wojny światowej był jej prezesem. W późniejszych latach ochotniczą strażą jako prezesi i naczelnicy dowodzili, i zasłużyli się dla niej między innymi: Wawrzyniec Ślązak, Walenty Janerko, Bolesław Deloch, Franciszek Konc, Mieczysław Rutka, Bronisław Konc, Nikode Łosik, Edmund Janik, Bronisław Gancarek, Stanisław Krystek, Wacław Dulewski, Józef Gancarek, Wacław Mielczarek, Edward Gudaja, Ferdynand Gudaja, Władysław Wychowski oraz Marek Podgórski.
Po ciężkich latach II wojny światowej, kiedy to rozwiązano, a w 40 roku ponownie reaktywowano działalność OSP w Lipiu – z jednym zastrzeżeniem, że komendy musiały być wydawane w języku niemieckim – ochotnicy robili wszystko, aby zapewnić swojej jednostce sprzęt oraz remizę, która służyłaby nie tylko strażakom, ale całej społeczności. W 1953 roku zawiązał się Komitet Budowy Domu Strażaka w Lipiu i przy wydatnej pomocy huty “Ferum” w Katowicach oraz dużego nakładu pracy samych ochotników i ich rodzin, w 1959 roku budowę strażnicy zakończono. W następnych latach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przekazała strażakom nieodpłatnie samochód “Star”, który przerobiony na wóz bojowy służył aż do 1975 roku. W roku 1975 Komenda Rejonowa PSP w Oleśnie, również nieodpłatnie, przekazała Jednostce nowy wóz bojowy “Star” 606, który “pracował” 25 lat, a w 2000 roku jeszcze sprawny zasilił jednostkę w Lindowie. W trzecie tysiąclecie OSP w Lipiu weszła z nowym, wielofunkcyjnym samochodem gaśniczo – ratowniczym “Magirus”, zakupionym ze środków własnych gminy.
29 lipca, na uroczystość 90 – lecia przyjechało do Lipia wielu znamienitych gości, a wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Marek Sztolcman – Starosta Powiatu i Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Kłobucku, Zbigniew Desperak – zastępca Komendanta PSP w Kłobucku, Mirosław Szymanek – członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego, ks. proboszcz Czesław Chwała z Parafii w Dankowie, Stanisław Sieja – wójt Gminy Lipie oraz Tadeusz Pułka – prezes Zarządu Gminnego ZOSP, Maria Galle, Eugenia Kubańska, Gabriela Łacna, Jacek Majchrzak, dr. Antoni Pańczyk, Mieczysław Pasztelaniec, Zbigniew Pilśniak, Longin Szymanek, strażacy, działacze samorządowi i społeczni gminy, Józef Pietrzak, Józef Podruczny, Bożena Wieloch – dyrektorzy miejscowych szkół i gorąco przez wszystkich witane poczty sztandarowe i brać strażacka z Albertowa, Dankowa, Iwanowic Dużych, Kiedosów, Kleśnisk, Kolonii Lisowiec, Krzepic, Lindowa, Natolina, Opatowa, Parzymiech, Popowa, Stanisławowa, Szyszkowa, Więcek, Wilkowiecka, Zajączek I, Zajączek II, Załęcza Małego, Zbrojewska, Zimnowody, Zrębic Królewskich. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra OSP z Zajączek I, pod batutą kapelmistrza Bogdana Krzaka. Przybyli sponsorzy, życzliwi strażackim poczynaniom i bardzo licznie – mieszkańcy Lipia. Z okazji jubileuszu przesłano strażakom wiele listów i gratulacji, wśród nich również od Prezesa Zarządu Głównego OSP.
Jubileusz był okazją do wspomnienia tych, którzy odeszli oraz odznaczenia tych, najbardziej zasłużonych.
Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: ks. Czesław Chwał, Zbigniew Pilśniak, Józef Gancarek, Tadeusz Kotowicz, Longin Szymanek. Srebrne Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Andrzej Gancarek, Henryk Kasprzak, Jerzy Podgórski, Stefan Troczka i Mieczysław Szczepaniak. Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Andrzej Hałka, Karol Węzik, Janusz Troczka, Bogdan Mania, Grzegorz Podgórski i Mariusz Wilk. Odznaką “Strażak Wzorowy” uhonorowano Łukasza Przyborowskiego. Stanisław Sieja, Aleksandra Gudaja, Zofia Libner, Ewa Warzycha, Jerzy Deska, Mieczysław Gałka oraz Marek
Komorowski otrzymali listy pochwalne Starosty Kłobuckiego.Poprzedzona Mszą św. uroczystość zakończyła się wspólną zabawą.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *