STRAŻ MIEJSKA – maj w liczbach


Straż Miejska w Częstochowie w maju podjęła łącznie 3843 interwencje. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w maju 1741 zgłoszeń. W ramach bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji przekazano 20 spraw, w tym ujęto 22 osoby, z czego 8 pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w maju 334 interwencje.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w maju zastosowali 2579 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wystawili 783 mandaty oraz wszczęli 47 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.
W ramach bieżącej działalności strażnicy miejscy doprowadzili 298 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub do miejsca zamieszkania. 58 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu.
Mieszkańcy miasta wzywali w maju strażników miejskich 1741 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego (961). Ponadto mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z porządkiem i czystością na terenie miasta (177) oraz porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym (226).

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 334 działania służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 58 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W 334 zdarzeniach 255 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe zdarzenia przekazano: Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Kolei.
Najwięcej bo aż 183 przypadki z monitoringu dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych. W ramach bieżącej współpracy z Urzędem Celnym, w maju przekazano 4 sprawy, w tym ujęto 4 osoby pod zarzutem popełnienia czynów karalnych.
Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zgłaszanie popełnianych wykroczeń do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. 986). Tylko szybka interwencja może przyczynić się do ujęcia sprawców wykroczeń.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.