KARTY PARKINGOWE – NOWE ZASADY


1 lipca 2014 r. zmienią się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1446) dot. wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać:

· osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Osoby te będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

· osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 rok życia (a które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności), mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Karta dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością – w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, będącej częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Osobom, które bezprawnie korzystają z karty parkingowej (np. używają karty na osobę zmarłą) grozić będzie kara w wysokości 2 tys. zł.

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym karty parkingowe będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie.

Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r. i do tego dnia należy je wymienić na nowe.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.