,,Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym”


Towarzystwo  Przyjaciół Oddział Okręgowy w Częstochowie  realizuje  zadanie publiczne pod nazwą ,,Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym”,  sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

 

Liderzy wolontariatu zostali doskonale przygotowani do pełnienia roli społecznej pomocy w najbliższym otoczeniu. Prowadzą   działania  online  wolontarystycznie  w formie  tzw.  banku czasu dotyczące  organizowana  pomocy edukacyjnej w tym odrabiania pracy domowej, organizowania  gier planszowych  oraz  sportowo- rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych. W czasie zagrożenia pandemią wolontariusze zapewniają pomoc  osobom starszym: robienie zakupów, wynoszenie śmieci  i w  ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu. Wolontariat wzbogaca oraz daje im niesamowitą satysfakcję z wykonywanych działań środowiskowych. Młodzi Liderzy  wolontariatu  w ramach działań integracji międzypokoleniowej motywują również Seniorów do aktywności ruchowej. Zainicjowano szereg programów w internecie tj. instruktaże z arteterapii, joga i ćwiczenia rehabilitacji motorycznej  oraz wirtualne wycieczki do obiektów kulturalno oświatowych. Chcemy w ten sposób rozpowszechniać tę najlepszą i najprostszą formę pomocy, ale  i możliwość zdobycia doświadczenia w różnych formach oraz w procesie  tworzenia grup samopomocowych.  Dzięki  zaangażowaniu wolontariuszy TPD/OO  seniorzy z Dziennego Domu Senior +  oraz podopieczni z placówek wsparcia dziennego otrzymują paczki żywnościowe, korzystają z komunikacji medialnej  strony www.tpdoo.org oraz Facebooka. Czynimy   świat   lepszym  choćby  ten wokół  nas oraz  robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby złagodzić  skutki izolacji spowodowanej  epidemią koronawirusa COVID- 19

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.