KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez działania sportowe, edukacyjne, artystyczne i kulturalne w regionie częstochowskim

Zdominowany przez obostrzenia związane z pandemią rok 2020 nie zniechęcił działaczy Katolickiego Stowarzyszenia Sportowców RP regionu częstochowskiego. Wręcz przeciwnie, z jeszcze większym zapałem podjęli się wykonania szeregu działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu wyrabianie nie tylko nawyku aktywnego spędzania czasu, ale przede wszystkim rozbudzania w nich pierwiastka patriotyzmu i duchowej wrażliwości. Misję wychowawczą realizowali wielokierunkowo. Dzieci poznawały kraj ojczysty oraz różne społeczności i kultury. Ważne były oczywiście promocja zdrowego stylu życia i współpraca rówieśników w grupie. Działania te z powodzeniem odsuwały młodych ludzi od zagrożeń związanych z zażywaniem różnorakich używek.

Do realizacji ambitnych projektów działacze pozyskali partnerów indywidualnych, instytucje, kluby sportowe, parafie oraz sponsorów. Dzięki złożonym wnioskom otrzymali dofinansowanie z jednostek rządowych i samorządowych. Współpraca z lokalnymi mediami umożliwiła promocję szeroko zakrojonych zadań. – Należy przy tej okazji wspomnieć o osobach, przyjaciołach, którzy zawsze podali nam pomocną dłoń, doradzając w najbardziej trudnych chwilach. Jednym z nich jest Poseł na Sejm RP i Wiceminister Rolnictwa Pan Szymon Giżyński, który nigdy nie odmówił wsparcia, co owocowało dobrą realizacją działań wychowawczych, kształtujących u dzieci patriotyzm i ducha sportowego – mówią działacze Stowarzyszenia.

Cele zrealizowano poprzez stałe, ogólnodostępne i bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w takich dyscyplinach jak: badminton, parabadminton, tenis stołowy. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy.

Rok 2020 to rok setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, papieża Polaka. Tej rocznicy poświęcono większy z projektów – „100-lecie urodzin Karola Wojtyły, Papieża Polaka”, którego pomysłodawcą i organizatorem był ks. Tomasz Kośny z Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej, przy ul. Szkolnej 1. – Dla nas Jan Paweł II pozostanie niedościgłym autorytetem. Wielokrotnie zwracał się do nas, młodych Polaków, podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny i Światowych Dni Młodzieży, które ustanowił w 1986 roku. Na Jasnej Górze w 1983 roku apelował do naszych serc: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Dzisiaj jeszcze wnikliwiej musimy odwoływać się do jego dziedzictwa – mówił podczas inauguracji przedsięwzięcia ks. Kośny.

W ramach tego interdyscyplinarnego projektu zrealizowano: koncert Marcina Stycznia, warsztaty i wykład biograficzny online, Bieg Papieski oraz trzy konkursy online: plastyczny, literacki i komputerowy, w których wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z całego powiatu częstochowskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród i upominków laureatom i uczestnikom konkursów odbyła się 24 czerwca 2020 roku w Parafii we Wrzosowej. Projekt był również realizacją celów i założeń Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „STOP UZALEŻNIENIOM”, który promuje zapobieganie uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Spotkanie ukoronował koncert sióstr Oli (15 lat) i Ali (10 lat) Tracz ze Stojeszyna Pierwszego w woj. Lubelskim, uczestniczek trzeciej edycji The Voice Kids, laureatek wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą (m.in. na Malcie, w Bułgarii oraz we Włoszech). Dziewczęta biorą udział w wielu koncertach charytatywnych. W maju wydały swój debiutancki singiel „Przed nami cały świat”, który opowiada o sile siostrzanej przyjaźni. 29 listopada 2020 roku w Warszawie Alicja Tracz reprezentowała Polskę w finale Konkursu Piosenki Eurowizja Junior.

Kolejnym działaniem wpisującym się w projekt „100-lecie urodzin Karola Wojtyły, Papieża Polaka”, był „Bieg Papieski”, pod honorowym patronatem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego oraz Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy, który odbył się w 9 czerwca 2020 roku na boisku KS „Olimpii” Huta Stara B. Podczas uroczystego otwarcia Zbigniew Szpruta podkreślił wkład Jana Pawła II w zmianę oblicza świata. – To dzięki Niemu możemy cieszyć się wolnością, która przez Polskę rozlała się na zniewoloną część naszego kontynentu. Był papieżem spraw ludzkich, broniąc godności człowieka – powiedział Z. Szpruta. Główny specjalista ds. sportu w Gminie Poczesna i wiceprezes KSS RP w Warszawie, Paweł Wiśniewski dodał – Bieg, który upamiętniał rocznicę urodzin naszego znamienitego rodaka miał na celu zachęcanie uczestników do aktywności fizycznej i uprawiania sportu, tak jak to robił w latach młodości Karol Wojtyła. W wydarzeniu wzięły udział dzieci i młodzież z Parafii we Wrzosowej, trenujące w KS „Olimpia” Huta Stara B oraz z innych zakątków gminy Poczesna. Każdy z uczestników po przebiegnięciu dystansu 85 metrów, tyle ile żył lat Ojciec Święty Jan Paweł II, otrzymał medal oraz słodki poczęstunek. Podczas podsumowania ks. Tomasz Kośny wraz z Pawłem Wiśniewskim podziękowali za wsparcie Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Szymonowi Giżyńskiemu oraz Wójtowi Gminy Poczesna Krzysztofowi Ujmie. Podziękowano również obecnym Tomaszowi Zasępie, sekretarzowi KS „Olimpia” Huta Stara i  Łukaszowi Wlazło, trenerowi „Olimpii”za pomoc.

Kolejnym wydarzeniem sportowym był Polonijny Turniej Piłki Nożnej na boisku „Orlik” w Hucie Starej B. Organizatorzy i współorganizatorzy: Ministerstwo Sportu, Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Gmina Poczesna, Parafia we Wrzosowej, Szkoła Podstawowa w Hucie Starej i KS „Olimpia” Huta Stara zadbali o bezpieczne warunki, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Podczas zawodów promowano zdrowy tryb życia bez używek wpisując się w Gminny Program Profilaktyki „STOP UZALEŻNIENIOM”. Charakter międzynarodowy podtrzymała drużyna polonijna LSO Czeski Cieszyn wraz z dwoma księżmi, z terenu gminy Poczesna wystąpiły drużyny: KS Olimpia Huta Stara I, KS Olimpia Huta Stara II i drużyna Wrzosowa. Turniej otworzył Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma w asyście ks. Tomasza Kośnego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Starej B Urszuli Krysińskiej, działaczy i członków Zarządu z Prezesem Jarosławem Wlazło, dyplomowanej pielęgniarki Małgorzaty Caban i wiceprezesa KSS RP Pawła Wiśniewskiego. Turniej był odpowiedzią na oczekiwania i prośby Polaków mieszkających zagranicą, z powodu trudnego dostępu do uprawiania sportu przez dzieci ubogie i o słabych umiejętnościach sportowych, z powodu jego komercjalizacji. Zachęca on młodych ludzi mieszkających na stałe zagranicą do utrzymywania kontaktów sportowych z krajem ojczystym. Rywalizacja rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zwycięzców nagradzano, wyróżnienia indywidualne otrzymali najlepsi: strzelec, bramkarz, obrońca, zawodnik fair play i zawodnik asysta z każdej drużyny.

Zwieńczeniem powyższych działań było Regionalne Święto 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II z koncertem Małej Armii Janosika, zorganizowane 13 września 2020 roku. Koncert przygotowała parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej, z ks. proboszczem Jackiem Kołodziejczykiem i ks. Tomaszem Kośnym na czele. Armia 160-osobowego zespołu góralskiego zjednała słuchaczy swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem i radością czerpaną z występu. Zespół ten wykonał Oratorium o Janie Pawle II. – „Chcemy w trudnym roku 2020 tym bardziej prosić Go o pomoc. Prosić o pośrednictwo w wyjednaniu łask dla naszej Ojczyzny i świata. Chcemy, by mimo wszystkich przeciwności ten rok został zapamiętany jako rok Jego jubileuszowych urodzin” – mówili prowadzący imprezę we Wrzosowej rodzeństwo Natalia i Zbigniew Jabłońscy. Ten religijno-kulturalny projekt wsparł Urząd Marszałkowski w Katowicach. Patronat Honorowy nad nim objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński i Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.  Gościnnie swoje podwoje otworzyła Szkoła Podstawowa we Wrzosowej z dyrektor Justyną Wilk. Zorganizowanie pobytu 160-osobowego zespołu wymagało zaangażowania wielu osób i organizacji. Czynnie włączyła się Gmina Poczesna  wraz z pracownikami, Iwona Skorupa – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poczesnej z pracownikami, Marian Kołodziej – Komendant Gminny Z.O.S.P. RP w Poczesnej wraz z OSP we Wrzosowej i Słowiku, KGW Wrzosowa, KGW Słowik i Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowej”. Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie i sceną przygotowała firma Omega Music z szefem Piotrem Łosikiem. Nad przedsięwzięciem czuwał sztab rodziców oraz młodzież z parafii Wrzosowa nieszczędzący swojego czasu przez ostatnie 2 tygodnie poprzedzające koncert.

Inne imprezy jakie zorganizowano przy przez KSSRP to turnieje badmintona i parabadmintona dla dziewcząt i chłopców, pod honorowym patronatem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego oraz Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy. Jeden to Wakacyjny Ogólnopolski Turniej Dziewcząt i Chłopców dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a drugi – Ogólnopolski Otwarty Turniej Dziewcząt i Chłopców „Pożegnanie Wakacji” w ramach XIV Ogólnopolskiej Rywalizacji Dzieci i Młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych dla uczczenia XXXIX rocznicy wydarzeń na KWK Wujek. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Poczesnej, której Dyrektorem jest Jadwiga Knapik; spełniały wszystkie zalecenia dotyczące koronawirusa. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka Małgorzata Caban.

Były również działania o charakterze turystyczno-edukacyjnym: to ogólnodostępne dwa obozy sportowo-turystyczne z elementami edukacji patriotycznej w Mikoszewie – w ośrodku Korona w lipcu i w sierpniu 2020 roku– zorganizowane przez Parafię we Wrzosowej  dla 100 dzieci i młodzieży z parafii we Wrzosowej i przyjaciół parafii współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu. Dzieci zażywały kąpieli słonecznych i morskich, uczestniczyły w imprezach artystycznych, sportowych i rekreacyjnych ze śpiewem polskich pieśni patriotycznych. Zorganizowano im grę terenową, konkurs wiedzy o Polsce, spotkania integracyjne, połączone z tańcami polskimi oraz promujące zdrowy styl życia liczne turnieje i rozgrywki sportowe: siatkówkę plażową, piłkę nożną plażową, biegi przełajowe po plaży, ringo i badminton. Nie zapominano o codziennej modlitwie porannej i wieczornej. Odbyły się dwa konkursy kulturalne: na najlepszą piosenkę oraz hasło Igrzysk. Wieczorami organizowano zabawy taneczne, ogniska z przeglądem talentów artystycznych.

Wszystkie zajęcia, imprezy i wyjazdy nie odbyły by się bez pomocy wielu osób, instytucji i przyjaciół, którym należą się wielkie podziękowania za wsparcie, patronaty i promocję. Są to, m.in.: Szymon Giżyński, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP; Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Lidia Burzyńska – Poseł na Sejm RP; Beata Kocik, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego; Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego; Artur Warzocha – Senator RP IX kadencji, Prezes Zarządu Spółki Tauron Nowe Technologie; Krzysztof Ujma, wójt Gminy Poczesna; Urszula Giżyńska, redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej” – patronat medialny; Iwona Choła – Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna, Renata Smędzik  –  Sekretarz Gminy Poczesna,  ks. Jacek Kołodziejczyk – Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej, Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach; Kamila Grochowina – wykładowca, koordynator Partnerskich Klubów Biznesu, Zbigniew Szpruta – rzecznik prasowy projektów, nauczyciel; Bożena Miedzińska – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Jurajski Sieraków; Mirosław Klimaszewski – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie.

 

Zdjęcie archiwalne z poprzednich działań Stowarzyszenia

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.