REKTORZY POPIERAJĄ UNIWERSYTET CZĘSTOCHOWSKI


Stanowisko rektorów państwowych akademickich szkół wyższych województwa śląskiego i opolskiego wobec planów powołania Uniwersytetu państwowego w Częstochowie.

Rektorzy, zebrani na posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni województw śląskiego i opolskiego, wysłuchawszy informacji o procesie zmierzającym do powołania w Częstochowie uniwersytetu państwowego i wziąwszy pod uwagę edukacyjne potrzeby Regionu, których spełnianiu sprzyja zbliżenie miejsca kształcenia do miejsca zamieszkania przyszłego studenta, oceniają ów proces pozytywnie.
Jednocześnie, Rektorzy wyrażają przekonanie, iż nowa, państwowa szkoła wyższa, zapewniająca właściwie wysoki poziom kształcenia i badań naukowych, może zapełnić lukę na edukacyjnej mapie województwa śląskiego i odegrać rolę czynnika jednoczącego subregiony województwa.
W imieniu Rektorów uczelni zrzeszonych w Regionalnej Konferencji Prof. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prezydent Regionalnej Konferencji Rektorów

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *