Radni z Lublińca potępili uliczny wandalizm i wulgaryzm


30 marca 2021 roku Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę intencyjną przeciw aktom wandalizmu i stosowania wulgaryzmów w przestrzeni publicznej oraz braku szacunku dla tradycyjnych wartości. To ma być odpowiedź na zachowania, jakich coraz częściej doświadczamy w ostatnim czasie, w tym dewastacji kościołów. Czy radni częstochowscy podejmą temat i również pochylą się nad problemem, z którym stykają się także mieszkańcy Częstochowy?

 

 

Uchwałę przygotował radny Jan Springwald, przewodniczący klubu Forum Samorządu Lublinieckiego. Dyskutowano nad nią od stycznia bieżącego roku, w konsekwencji poddając licznym poprawkom. Uchwała akceptację samorządowców uzyskała dopiero w trzecim podejściu i choć nikt z radnych nie zagłosował przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu. To Czesława Włuka z klubu Z Burmistrzem dla Lublińca i Łukasz Mikulski – przewodniczący opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość.

W opinii przewodniczącego Mikulskiego, uchwała została bardzo mocno zmieniona w stosunku do pierwotnej wersji i efekcie w obecnym brzmieniu nie spełnia swojej roli. – Działania dotyczące projektu uchwały można porównać do robienia herbaty. Kiedy robimy ją z jednej torebki, raz – to jest OK, drugi raz – może, ale trzeci, czwarty, piąty, kolejny? Dlatego nie widzę już sensu podejmowania tej uchwały, bo przecież miała on nawiązywać do dewastacji Kościoła pw. Świętego Mikołaja. W tym momencie to już groch z kapustą. Swego czasu pan Burmistrz był łaskaw powiedzieć, że jest przeciwny tego typu uchwałom. Powiem uczciwie, że w tym przypadku nie ma sensu podejmować tej uchwały w takim kształcie – mówił podczas sesji radny Łukasz Mikulski. (cytat z lubliniecki.pl.

Inicjator uchwały, Jan Springwald, jest jednak zadowolony, i jak nam powiedział, pilnował, aby główna idea uchwały została zachowana. – Pomimo dużych różnic światopoglądowych udało się znaleźć wśród radnych wspólne stanowisko. W obecnych czasach wolność, demokracja, szacunek dla drugiego człowieka są coraz częściej źle pojmowane, szczególnie wśród młodych, chociaż nie tylko. Dlatego wszyscy powinniśmy mocno zwracać uwagę i reagować na przestrzeganie zasad moralnych, głównie w przestrzeni publicznej. Zaczynając od siebie będziemy korzystać z zapisów podjętej uchwały, stosować je w życiu i pracy samorządowej – komentuje radny Jan Springwald.

 

Inicjatywa podjęta przez radnego Jana Springwalda pojawiła się na forum Rady Miejskiej, po bulwersujących dewastacjach murów kościoła pw. św. Mikołaja w Lublińcu i ścian tężni solankowej na Bulwarze Europejskim. W rejonie świątyni oraz w innych częściach miast ustawiono graffiti nawiązujące do idei propagowanych przez środowisko LGBT i namalowano symbole charakterystyczne dla Strajków Kobiet, które miały miejsce także w Lublińcu w ostatnich tygodniach 2020 roku, i w których uczestniczyła część radnych klubu Z Burmistrzem dla Lublińca.

 

 

Wypracowana treść dokumentu:

W związku z nasileniem się w ciągu ostatnich miesięcy ataków na obiekty kościoła katolickiego, a ostatnio również na miejskie obiekty użyteczności publicznej, których przejawem w naszym mieście były zachowania uwłaczające tradycyjnym wartościom, świadczące o braku szacunku akty wandalizmu, a także coraz częściej stosowane w przestrzeni publicznej wulgaryzmy – wyraża się stanowczą dezaprobatę dla tego typu działań i przekonanie, że ich sprawcy nie pozostaną bezkarni. Powinniśmy wszyscy dążyć do obniżenia poziomu agresji w kontaktach międzyludzkich jak również w debacie publicznej. Niedopuszczalne jest poniżanie drugiego człowieka jak również kierowanie bezpodstawnych oszczerstw w stosunku do osób sprawujących funkcje publiczne.

 

Wyniki głosowania

 

fot. lubliniecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *