KONOPISKA / Hala w Aleksandrii gotowa


Zakończono inwestycję dot. budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z częściową przebudową istniejącego budynku szkoły. Wartość robót budowlanych brutto wyniosła 4.747.800,00 zł (przedstawiona wartość to koszt dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą; bez kosztów nadzoru budowlanego itp.). W sposób szczególny pragnę również podziękować Panu Ministrowi Szymonowi Giżyńskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Jego osobistemu, mocnemu zaangażowaniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na ww. inwestycję dofinansowanie w kwocie 1 340 500,00 zł. Jestem bardzo wdzięczny za to silne wsparcie” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.

www.szymongizynski.pl

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano nową salę gimnastyczną z płytą boiska do siatkówki, koszykówki oraz tenisa wraz z widownią. Wybudowano: zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, łazienki, toalety, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego oraz dwie sale dydaktyczne); zmodernizowano zespół żywieniowy (stołówkę, pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem).

 

„Powstały, nowy obiekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – zarówno w kwestiach dot. edukacji, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie w dobie pandemii” – powiedział Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.

„Już w trakcie projektowania budynku wprowadzono rozwiązania, które finalnie usprawniły organizację wewnątrzszkolną. Zmodernizowano punkt żywieniowy budując nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na stołówkę i zaplecze. Budując sale dydaktyczne zadbano o komfort nauki dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Zadbaliśmy także o ekologię, modernizując kotłownię z węglowej na gazową. Nowy obiekt umożliwi dyrektorowi ZS-P w Aleksandrii bezpieczną realizację zadań edukacyjnych i sportowych. Realizacja tej dużej inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Konopiska z mieszkańcami, których cenne uwagi przedstawione podczas kilku wspólnych spotkań pozwoliły rozwiązać szereg problemów – za co serdecznie dziękuję.

 

W sposób szczególny pragnę również podziękować Panu Ministrowi Szymonowi Giżyńskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Jego osobistemu, mocnemu zaangażowaniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na ww. inwestycję dofinansowanie w kwocie 1 340 500,00 zł. Jestem bardzo wdzięczny za to silne wsparcie” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.

 

 

Całej społeczności szkolnej ZS-P w Aleksandrii życzymy, aby nowy obiekt, w niedalekiej przyszłości, stał się prawdziwą kuźnią sportowych talentów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *