PRZYDROŻNE I CMENTARNE ŚLADY II WOJNY ŚWIATOWEJ XXIV


Miejscowości: Krzepice, Opatów, Wilkowicko, Mokra, Miedźno, Ostrowy nad Okszą, Kocin Stary oraz Cykarzew leżą niemal dokładnie na linii prostej, która biegnąc z zachodu na wschód przecina nasz region na północ od Częstochowy. We wszystkich tych miejscowościach znajdują się “ślady” po poległych w Kampanii Wrześniowej polskich żołnierzach. Większość z nich przedstawiłem już w poprzednich odcinkach. Dzisiaj zdjęcia z 3 ostatnich miejscowości. I tak: na cmentarzu w Ostrowach rzuca się w oczy wysoki krzyż oparty o tablicę z nazwiskami, a stojący na mogile upamiętniającej Poległych i Pomordowanych w latach 1939 – 45, w tym 10 żołnierzy z września ’39. Przy dukcie leśnym prowadzącym do leśniczówki “Lemańsk” pod Kocinem Starym znajduje się przydrożna mogiła 4 żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy w czasie wycofywania się swej jednostki, zmarli z odniesionych ran pod Mokrą. Wreszcie na cmentarzu w Cykarzewie mamy pojedyńczą mogiłę Nieznanego Żołnierza Polskiego poległego w roku 1939. Na tych wojennych mogiłach znajdują się patriotyczne sentencje, jak np. “Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli posłuszni jej sprawie”, czy też “Myśmy polegli abyście Wy mogli żyć”. Cdn.

ANDRZEJ SIWIŃSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *