OTACZAMY DZIECI OPIEKĄ


1 września 1998 roku, do ewidencji placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Częstochowie wpisany został Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. O Ośrodku, jego codziennej pracy, rozmawiamy z dyrektorką Ośrodka Teresą Satławą i psychologiem Agnieszką Puś. Z trudem znalazły spokojną chwilę na rozmowę z dziennikarzem, gdyż telefon co chwila dzwonił, sygnalizując, że kolejna osoba oczekuje na informację o możliwości adopcji dzieci.

1 września 1998 roku, do ewidencji placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Częstochowie wpisany został Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. O Ośrodku, jego codziennej pracy, rozmawiamy z dyrektorką Ośrodka Teresą Satławą i psychologiem Agnieszką Puś. Z trudem znalazły spokojną chwilę na rozmowę z dziennikarzem, gdyż telefon co chwila dzwonił, sygnalizując, że kolejna osoba oczekuje na informację o możliwości adopcji dzieci.
– Jak doszło do założenia Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Częstochowie?
T.S. – Do założenia Ośrodka dłuższy czas przymierzało się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji częstochowskiej, na czele z jego prezesem Marianem Dziewońskim. 26 października 1998 roku, przy udziale licznych gości i przyjaciół Ośrodka został on poświęcony przez księdza arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka. Wówczas w Polsce było już 12 Katolickich Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych (obecnie jest ich 17) i mieliśmy już wypracowane wzory. Zapoznałam się wcześniej z pracą takich Ośrodków w Warszawie, Łodzi i Opolu.
– Gdzie mieści się Ośrodek?
T.S. – Gościny Ośrodkowi udzielił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa mającej swoją siedzibę (kościół i plebanię) przy Alei Jana Pawła II 82. Proboszcz, ksiądz Andrzej Sobota, przyjął nas bardzo serdecznie. Ponieważ parafia mieści się w centrum Częstochowy Ośrodek jest łatwo dostępny dla zainteresowanych. Proboszcz stale wspiera nas swoją radą i pomocą, aktywnie uczestnicząc w pracy Ośrodka.
– Jakie cele stawia sobie Ośrodek?
T.S. – Celem najogólniejszym, ale i najbardziej podstawowym jest otoczenie opieką dzieci pozbawionych własnej rodziny. Najboleśniejszy dla nas jest fakt, że rodzice biologiczni oddają dzieci do adopcji z powodu swojej biedy materialnej. Starają się im przez to zapewnić lepszy byt.
– Jak trafiają informacje o dzieciach do Ośrodka?
A.P. – Zgłaszają się do nas placówki opiekuńcze – domy dziecka, diecezjalny dom matki i dziecka, pogotowia opiekuńcze, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, szpitale, informując o dzieciach, którym trzeba znaleźć rodzinę bądź wyjaśnić ich sytuację prawną. Zawsze po takim sygnale rozmawiamy najpierw z rodzicami biologicznymi dziecka, próbując pomóc im w zachowaniu dziecka przy sobie i utrzymaniu rodziny. Szukamy stosownych przepisów prawnych, dzięki którym mogą otrzymać pomoc. Dzięki naszym staraniom w 2000 roku 4 dzieci zamiast iść do adopcji pozostało w swoich naturalnych rodzinach.
– Z jakimi instytucjami Ośrodek współpracuje?
A.P. – Współpracujemy z Sądami Rodzinnymi, pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej, placówkami służby zdrowia, domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi; także ze stowarzyszeniami wspierającymi rodziny i dzieci. Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzinami, które bezinteresownie, na czas regulowania sytuacji prawnej dziecka, opiekują się niemowlętami. Obecnie, ze względu na ciągle wzrastającą liczbę dzieci powierzanych do adopcji konieczne stało się uruchomienie Oddziału Preadopcyjnego założonego jesienią 2000 roku przez Stowarzyszenie “Z ufnością w trzecie tysiąclecie”. Jest to stwarzyszenie pielęgniarsko – opiekuńcze. W Ośrodku Preadopcyjnym dzieci mają zapewnioną całodobową fachową opiekę medyczną i pielęgniarską. Pracują tam głównie pielęgniarki, które wcześniej pracowały na Oddziałach Noworodków w szpitalach.
T.S. – Wszystkie rodziny zainteresowane adopcją chcące wspierać nasz Ośrodek zapraszamy do siedziby Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 82, w środy od 14.00 do 18.00 i w piątki, od 8.30 do 10.30 lub prosimy o kontakt telefoniczny.
– Dziękuję za rozmowę.

MIECZYSŁAW MALIK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *