Projekt ,,Edu-Akcja” dla częstochowskich uczniów


Ponad tysiąc uczniów weźmie udział w pilotażowym programie zajęć wyrównawczych, realizowanych w 8 częstochowskich podstawówkach. EDU-AKCJA, jak sama nazwa wskazuje, służy uzupełnieniu braków wśród dzieci, które w czasie pandemii mają problemy w nauce. Zaplanowanych zostało blisko 2 tysiące godzin zajęć.

Celem programu EDU-AKCJA – to wiem, to rozumiem, to umiem jest m.in. przeciwdziałanie negatywnym społecznym skutkom pandemii, a co za tym idzie, wsparcie tych uczniów, którzy nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności. W ramach przedsięwzięcia, w 8 częstochowskich podstawówkach będą prowadzone w 8-osobowych grupach cykliczne zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-VIII.

Z dodatkowych zajęć skorzysta 1008 uczniów ze szkół podstawowych nr 8, 9, 21, 22, 31, 32, 38 i 49, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Każdego tygodnia odbędzie się 246 godzin lekcyjnych, z takich przedmiotów, jak edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, chemia, fizyka, historia, czy język angielski. Łączny czas wszystkich zajęć, zaplanowanych do realizacji w ramach pilotażowego programu to 1968 godzin. Dla klas I-III zajęcia wyrównawcze będą odbywać się w szkołach w godz. od 15 do 17.15, dla klas IV-VIII – w godz. od 16 do 18.45, przy nauce dwuzmianowej zajęcia będą mogą odbywać się od godz. 10-10.30.

Całość rozpocznie się 15 października i potrwa do 19 grudnia. Koszty realizacji programu zostaną pokryte z budżetu miasta, w części w ramach środków, które i tak należałyby się niektórym nauczycielom w ramach tzw. dodatku uzupełniającego.

Program EDU-AKCJA jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez dyrektorów i nauczycieli potrzeby edukacyjne dzieci. Jego realizacja ma pomóc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej. Miasto Częstochowa, jako organ prowadzący, chce zapewnić lepsze warunki do nadrobienia braków uczniom potrzebującym takiego wsparcia oraz stworzyć przyjazną, bezpieczną atmosferę na zajęciach.

Założenia nowego programu zostały zaprezentowane podczas briefingu prasowego przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 8 na Ostatnim Groszu, której uczniowie również skorzystają z dodatkowych zajęć.

W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, radny Dariusz Kapinos, naczelnik Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowski oraz dyrektorka SP 8 Anita Toborek.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code