Primus in Agendo z rąk Ministra Rodziny


NAGRODA DLA DYREKTORA KRUS W CZĘSTOCHOWIE

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz, otrzymał z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bożeny Borys-Szopy honorową odznakę „Primus in Agendo” (“Pierwszy w działaniu”), przyznawaną za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.
Minister wyróżniła częstochowianina podczas konferencji organizowanej w Zabrzu przez tamtejszy Urząd Pracy zatytułowanej „Rodzina – czas wolny – praca. Zmiana priorytetów osób pracujących na przestrzeni lat i ich wpływ na rynek pracy.”
Nadanie odznaki „Primus in Agendo” jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.
Piotr Dobosz ma 40 lat jest – jak sam mówi – „szczęśliwie żonaty”, ma troje dzieci. Jest członkiem Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Śląskim. Od lat udziela się społecznie. Był Liderem Wspólnoty Rodzin EMAUS – grupy młodych rodzin wspierających się wzajemnie, propagującej rodzinne wartości w myśl katolickiej nauki społecznej. Współkierowane przez niego Stowarzyszenia były pomysłodawcami lubianych i cenionych przez częstochowian wydarzeń kulturalnych: m.in. Święta Muzyki, Konkursu Literackiego im. Zofii Martusewicz. Także inicjatorami wielu projektów (w tym z udziałem Narodowego Centrum Kultury), wystaw, wydawnictw książkowych, płytowych i filmowych poświęconych kulturze, historii i muzyce.
Będąc członkiem zarządu w Stowarzyszeniu Przyjaciół Gaude Mater – angażował się w organizację m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej “Gaude Mater”, który był najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Częstochowie, jednym z kilku najważniejszych wydarzeń prezentujących muzykę różnych kultur w Europie.
Na co dzień pełni obowiązki dyrektora w Oddziale Regionalnym, czyli wojewódzkim KRUS w Częstochowie, obejmującego swym działaniem całe województwo śląskie.
Wyznawanie wartości prezentowane w działalności społecznej można było zaobserwować m.in. podczas oficjalnych wypowiedzi podsumowujących rozmaite działania prewencyjne prowadzone przez KRUS:
– Jest oczywistością, że lepiej zapobiegać wypadkom niż je leczyć. Prewencja jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej. Tu jednak nie chodzi o pieniądze, które są oczywiście ważne, bo publiczne. Chodzi przede wszystkim o zmarnowane życie, kalectwo na ciele i duszy, nieszczęście dla całej rodziny. Bo często jest tak, że któryś z członków rodziny zmuszony jest zrezygnować z kariery i własnego życia, aby zająć się najbliższym, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Najczęściej ojcu czy matce, głównym żywicielom rodziny, którzy zwykle w gospodarstwie pracują najwięcej i najciężej. Pieniądze są ważne, ale najważniejsze jest nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci i rodzin, które w tych gospodarstwach żyją – tłumaczył Piotr Dobosz, „Primus in Agendo”.
Warto dodać, że według statystyk, województwo śląskie jest obecnie najbezpieczniejszym terenem do prowadzenia działalności rolniczej, mimo, że ma do tego najmniej sprzyjające warunki, z powodu urbanizacji, uprzemysłowienia i terenów górzystych.

IL

Honorowa Odznaka Primus in Agendo
Honorową odznakę Primus in Agendo (“Pierwszy w działaniu”) ustanowiła Rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1020) Rada Ministrów.
Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

il

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *