Prawie 15 tysięcy zgłoszeń telefonicznych do Straży Miejskiej


Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odnotowali w ubiegłym roku 14672 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję – głównie od mieszkańców Częstochowy. Najwięcej dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego.

W 2020 roku na stanowisko dyżurnego częstochowskiej Straży Miejskiej wpłynęło blisko 15 tysięcy telefonicznych zgłoszeń od mieszkanek i mieszkańców miasta z prośbą o interwencję. To mniej więcej połowa wszystkich ubiegłorocznych interwencji strażników miejskich podjętych na terenie miasta.

W 2020 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali 14672 telefonicznych zgłoszeń. Najwięcej, bo aż 5763 przypadków było związanych z  zakłócaniem spokoju i porządku publicznego. 2462 przypadki dotyczyły porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2370 zgłoszeń – ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 1510 – osób bezdomnych, a 1370 telefonów – ochrony i opieki nad zwierzętami.

Straż Miejska w Częstochowie służy społeczności miasta od 1991 roku. W 2021 roku przypada więc 30-lecie funkcjonowania tej formacji, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz codzienna pomoc mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy. Spośród kilkudziesięciu tysięcy różnych interwencji podejmowanych rokrocznie przez strażników miejskich część z nich jest reakcją na zgłoszenia mieszkańców, pozostałe – to działania własne podejmowane podczas służby patrolowej.

 na podstawie SM

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.