CZĘSTOCHOWA / Prokuratura wszczęła kolejne dochodzenie w sprawie uchwały śmieciowej


Prokuratura Rejonowa Północ w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego nadużycia władzy w przeprowadzeniu głosowania i przyjęcia uchwały Rady Miasta Częstochowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Śledztwo dotyczy uchwały śmieciowej, podjętej 3 grudnia 2020 roku i rozpoczęto je w skutek zawiadomienia przez przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wrony. 18 marca 2021 roku otrzymał pismo z Prokuratury o podjęciu śledztwa.

 

Aktualnie toczą się dwa postępowania prokuratorskie dotyczące ustawy śmieciowej, podjętej 3 grudnia 2020 roku przez Radę Miasta Częstochowy, wskutek której mieszkańcom w blokach zmieniono system opłat za odpady  w zależności od zużycia wody. Ta uchwała zbulwersowała częstochowian. Mieszkańcy podważali logikę tego rozwiązania, bo dlaczegóż zużycie wody ma być równoważne z ilością zgromadzonych śmieci? Dodatkowo oburzenie wzmogły normy wyznaczone przez spółdzielnie w lokalach nieopomiarowanych, gdzie cenę za śmieci postanowiono naliczać od stawki  zużycia 9 metrów sześciennych wody na miesiąc od osoby, co spowodowało kosmiczny wzrost opłat za odpady nawet o 300 procent.

Sprawą uchwały zajął się przewodniczący Klubu Radnych PiS Piotr Wrona. Problem przedstawił w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, która w swym wyroku utrzymała w mocy uchwałę Rady Miasta. W związku z tym radny Wrona wniósł sprawę do Prokuratury.  –  Prokuratura podjęła dwa postępowania: karne w kierunku procedury głosowania niezgodnego z prawem  oraz administracyjne mające na celu sprawdzenie uchwały pod kątem jej zgodności z przepisami prawa – mówi Piotr Wrona.

Rzecznik częstochowskiej Prokuratury, prokurator Tomasz Ozimek informuje, że radny Wrona skierował dwa wnioski do Prokuratury. – Najpierw, na początku lutego 2021 roku, Pan Radny złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, gdzie  informuje, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu głosowania, głosowaniu i przyjęciu uchwały Rady Miasta Częstochowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konkluzja tego zawiadomienia jest tak, że Pan Radny ma wątpliwości, że dwoje radnych mogło mieć interes prawny, aby nie wyłączyć się z głosowania w sprawie uchwały gospodarowania odpadami komunalnymi. Wskazuje, że jeden z nich jest naczelnikiem Centrum Usług Komunalnych  Urzędzie Miasta Częstochowy, które jest miejską jednostką budżetową, a druga pani radna jest zatrudniona w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie, spółce gminnej ze 100-procentowym udziałem Miasta Częstochowy.  Według niego ci radni powinni się wyłączyć z głosowania, a jeżeli sami tego nie uczynili, to powinien ich wyłączyć przewodniczący posiedzenia Rady. W tej sprawie było prowadzone postępowanie sprawdzające, które  zakończyło się na początku marca i w wyniku którego Prokuratura Rejonowa Północ zostało wszczęła śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez radnych lub przewodniczącego Rady w trakcie sesji, na której podjęto uchwałę. Postępowanie ma wyjaśnić czy przewodniczący posiadał wiedzę i uprawienia, aby radnych wykluczyć i czy sami radni również mieli taką wiedzę i uprawienia. Na razie śledztwo jest prowadzone w sprawie, na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów – wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek.

Drugi wniosek do Prokuratury radny Piotr Wrona złożył w połowie lutego w sprawie zbadania zgodności z prawem treści uchwały podjętej 3 grudnia 2020 roku. – Radny wnosi o podjęcie działań przez Prokuraturę w ramach posiadanych kompetencji do usunięcia naruszenia prawa. Występuje tu wprost, aby Prokuratura wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o uchylenie tej uchwały. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z postępowaniem karnym, przygotowawczym, tu natomiast mamy do czynienia z działalnością Prokuratury, która zmierza do ustalenia, czy dany akt prawa miejscowego, czyli ta uchwała,  jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, to znaczy z ustawą zagospodarowania odpadami. Czy była w sposób właściwy podjęta, tu  uchwalony przepis bada się kompleksowo. W ramach tego postępowania Prokurator, jeśli uzna, że nastąpiło naruszenie przepisów, może wystąpić do Rady Miasta, aby zmieniła tę uchwałę, albo może od razu wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na tę uchwałę – tłumaczy prokurator Tomasz Ozimek. Jak dodaje, Prokuratura najczęściej występuje z wnioskiem do Rady Miasta i na ogół są one skuteczne, i nie ma potrzeby przenoszenia sporu do innego organu.

Radny Piotr Wrona dodaje, że nie ustanie w walce o poprawę uchwały, zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom miasta. – Po wyroku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w którym utrzymano w mocy uchwałę Rady Miasta zmieniającej system naliczania opłat za śmieci w zależności od zużycia wody, postanowiłem złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu głosowania, głosowaniu i przyjęciu uchwały Rady Miasta Częstochowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Według mnie uchwała postała podjęta niezgodnie z procedurą. Jest ona niesprawiedliwa i dzieląca mieszkańców. Czekamy teraz na ustalenia Prokuratury – powiedział ,,Gazecie Częstochowskiej” przewodniczący Piotr Wrona.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.