Pomóżmy dzieciom z autyzmem


Można ich wspomóc
Wszystkim tym, którzy chcieliby pomóc Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu podajemy numer konta bankowego: Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział w Częstochowie, nr 95 1090 1795 0000 0000 7801 2976.

23 stycznia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbyło się IV Forum “Jestem dzieckiem z autyzmem – dajcie mi szansę”. Celem spotkania była prezentacja metod i form edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży z autyzmem w różnych ośrodkach w Polsce.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym. Autyzm ma wpływ na rozwój w sferach rozumowania, kontaktów społecznych i komunikowania się. Często określany jest jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że charakterystyka i objawy autyzmu mogą objawiać się dużą różnorodnością, od lekkich do ciężkich.
Zdiagnozowanie autyzmu jest możliwe wtedy, gdy występuje odpowiednia ilość zachowań niewłaściwych dla danej grupy wiekowej. Każda diagnoza polega na wnikliwej obserwacji dziecka. Rodzice są z reguły pierwszymi osobami, które spostrzegają nietypowe zachowania u swoich dzieci.
– Wczesne wykrycie autyzmu lub chociażby określenie ryzyka rozwoju autystycznego ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka. Postawienie właściwej i szybkiej diagnozy pozwoli na podjęcie efektywnej terapii będącej szansą dla dzieci autystycznych i ich rodzin. Rodzice często nie chcą zaakceptować, że ich dziecko jest autystyczne. Wiąże się to z tym, że nie zawsze odpowiada ono obrazowi autyzmu. Trzeci, czwarty rok życia to najlepszy okres, by te terapię podjąć. Widać to na przykładzie Ośrodka Wczesnej Interwencji. Dzieci, które trafiły do Ośrodka w wieku trzech lat potrafiły w ciągu roku terapii nadrobić w swym ilorazie rozwojowym około roku, półtora. Natomiast dziecko starsze nie nadrabia tak szybko zaległości, nie jest w stanie wyrównać tego poziomu do normalnego rozwoju. Dzieci poddane wczesnej terapii świetnie się rozwijają – mówiła Bożena Kulik, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu.
Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju dziecka można zaobserwować wtedy, gdy dziecko lubi bawić się samo, jest zbyt ruchliwe lub zbyt spokojne, natrętnie powtarza określone ruchy ciała, bawi się zabawkami w sposób nietypowy, nie mówi lub nie wyraża chęci kontaktu z osobami dorosłymi, z rówieśnikami lub zachowuje się w sposób inny niż jego rówieśnicy, budzący niepokój rodziców.
Nie jest znana przyczyna autyzmu. Współczesne badania łączą autyzm z biologicznymi i neurologicznymi różnicami mózgu.
– Medycyna jak do tej pory nie posiada leku na wyleczenie autyzmu. Osobie autystycznej można pomóc przez odpowiednio wczesną terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb chorego. Możliwe są różne terapie w zakresie mowy, zachowania, wzroku, słuchu, terapie muzyczne, czasem leki i zalecenia dietetyczne. Z chorym dzieckiem należy zwrócić się do terapeutów o odpowiednich kwalifikacjach – mówiła Agata Pawełczak, dyrektor Specjalistyczno-Diagnostycznego Ośrodka Zdrowia, mieszczącego się przy ul. Waszyngtona 36 w Częstochowie.
W naszym mieście działają instytucje, które pomagają osobom z autyzmem i ich rodzinom. Od 1997 roku istnieje Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. Powstało z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych. Jego tymczasowa siedziba znajduje się w Częstochowie przy ul. Glogera 3. Na działalność statutową stowarzyszenie pozyskuje środki z dotacji, darowizn i akcji charytatywnych.
– Naszym celem jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej, a także aktywizacja społeczeństwa na rzecz osób autystycznych, wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób z autyzmem – charakteryzowała działalność stowarzyszenia jego prezes Bożena Kulik.
W zakresie diagnozy, porady, nauki i pomocy osobom z problemami autyzmu Stowarzyszenie współpracuje ze Specjalistyczno-Diagnostycznym Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Waszyngtona, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią i poradami; natomiast w zakresie edukacji ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 23, mieszcząca się przy ul. Staszica 10 w Częstochowie. Szkoła posiada oddziały dla dzieci z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami, a także oddział wczesnego wspomagania i rozwoju dla dzieci z autyzmem. Przy szkole działa świetlica terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie. Od niedawna przy szkole działa również punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z autyzmem. Czynny jest w środę w godz. od 15-16, tel. 324-18-38.
– Nadrzędnym celem szkoły jest tworzenie warunków do osiągnięcia przez każdego ucznia optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia. Nasza szkoła oferuje dzieciom i młodzieży pełną gamę zajęć, a mianowicie logoterapię, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię, socjoterapię, reedukację, hipoterapię oraz zajęcia na pływalni – relacjonowała Małgorzata Hadryś, dyrektor szkoły.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *