,,Pokonać bezdomność”


20 września w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym miała miejsce debata regionalna „Pokonać bezdomność” w obszarze „Współpraca Samorządu z NGO” pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Debata została zreorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”. Mimo wielu problemów z jakimi borykają się gminy, organizatorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

– Trudno sobie wyobrazić pomaganie osobom w kryzysie bezdomności bez ścisłej współpracy instytucji publicznych, samorządu i organizacji pozarządowych w ramach zawiązywanych partnerstw. Dziś już wiemy, że nikt w pojedynkę nie rozwiąże problemu bezdomności. Kluczem jest współpraca i poszukiwanie nowych rozwiązań. I temu właśnie służy dzisiejsza debata – wyjaśnia Kazimierz Słobodzian, prezes Stowarzyszenia „Agape”.

Z kolei senator RP Ryszard Majer zwrócił uwagę jak ważną rolę w rozwiązywaniu problemu bezdomności odgrywają działania polityków stanowiących prawo i programy w tym rządowy program pomocy osobom w kryzysie bezdomności „Pokonać bezdomność”. Zwrócił także uwagę na podejmowane działania streetworkerów pomagających nie tylko bezdomnym w naszym kraju, ale także zagranicą, którzy na skutek nieudanej emigracji znaleźli się na ulicy. Nie byłoby możliwe skutecznie pomóc tym osobom, gdyby nie działania Barki i organizacji partnerskich w ramach programu „Powroty”.

W trakcie debaty uczestnicy zapoznali się z zawiązanymi partnerstwami i dobrymi praktykami pomagania osobom bezdomnym. Jacek Marciniak, kierownik sekcji pomocy osobom bezdomnym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przedstawił sposób działa partnerstwa w mieście Katowice, z kolei Małgorzata Ficner z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Białej przedstawiła wzorcowe rozwiązania w zakresie wspierania osób bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych świadczone schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jakie w 2018 r. powstało w Bielsku-Białej.

Jak zapowiedział Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności, zebrane podczas debaty pomysły, rozwiązania i rekomendacje zostaną zamieszone w przygotowywanej publikacji upowszechniającej dobre praktyki i nowe rozwiązania w obszarze wspierania osoby bezdomne.
Więcej informacji o kolejnych debatach regionalnych dofinansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , które się odbędą jeszcze w tym roku można znaleźć na stronie interentowej Federacji – www.bezdomność.pl.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *