MDK ma już 55 lat


Rozmawiamy z Elżbietą Drabik, dyrektorką Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie

MDK działa już w naszym mieście 55 lat, a od trzech najczęściej kojarzy się częstochowianom z krytą pływalnią oraz imprezami plastycznymi. Tymczasem oferta zajęć dla dzieci i młodzieży jest niezwykle bogata i atrakcyjna, a, co najważniejsze, bezpłatna. W jakich zajęciach mogą uczestniczyć młodzi ludzie?
– Na pewno mają w czym wybierać; nasza aktualna propozycja to ponad 90 różnorodnych tematycznie kół zainteresowań. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pozaszkolne pasje w pracowniach muzycznych, wokalnych, plastycznych, ceramicznych, teatralnych, choreograficznych, dziennikarsko-literackiej, komputerowej, warcabów i szachów, języków obcych, kroju i szycia, modelarstwa lotniczego czy krótkofalarskiej i radiowych technik łączności międzykomputerowej.
W jaki sposób informacje o pracowniach docierają do młodzieży?
– Informujemy szkoły przekazując plakaty, mamy z nimi kontakt również dzięki poczcie elektronicznej, poza tym pełne informacje mieszczą się na naszej stronie internetowej, utrzymujemy także stałe kontakty z mediami. Na jednym z autobusów MPK znajduje się reklama naszej placówki i dociera do wszystkich mieszkańców Częstochowy. Jednak najskuteczniejszą formą reklamy jest przekazywanie bezpośrednio informacji przez uczestników zajęć i korzystających z krytej pływalni. Drzwi palcówki otwarte są przez cały rok szkolny dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszej oferty. Wielką radością jest dla nas fakt, że dziadkowie, rodzice przyprowadzają swoje wnuki, dzieci do placówki, w której sami wychowywali się w latach młodości.
Jakie kryteria obowiązują przy doborze kadry instruktorów?
– Funkcjonowanie Młodzieżowego Dom Kultury regulują przepisy Karty Nauczyciela. Tak jak w placówce oświatowej, tak i u nas każdy pracownik – nauczyciel, instruktor, powinien twórczo podchodzić do pracy z dziecmi i młodzieżą.
Praca instruktorów to nie tylko edukacja, to także pomoc dzieciom, które mają problemy z nauką lub sprawiają kłopoty wychowawcze.
– Od tego roku działa u nas świetlica środowiskowa, gdzie rzeczywiście w sposób profesjonalny wychodzi się ku wszystkim potrzebom podopiecznych. Uczestnicy mogą tu otrzymać pomoc w przygotowaniu pracy domowej, uczą się prawidłowych postaw i zachowań, współpracy w grupie. Generalnie, przychodzi do nas młodzież uzdolniona, nie sprawiająca problemów wychowawczych, ale jeśli jakieś się pojawiają, to sąsiadujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w której również można skorzystać z fachowej pomocy.
Od kiedy sprawuje Pani funkcję dyrektora?
– W Młodzieżowym Domu Kultury pracuję od 1986 roku, a od 1993 kieruję placówką. Najpierw zajmowaliśmy budynek przy ulicy Spadzistej 13, a od 1.03.2002 roku jesteśmy również gospodarzami zespołu obiektów przy ulicy Łukasińskiego 50/68, w skład którego wchodzą: pałacyk Hantkego, kryta pływalnia, sala widowiskowa i tzw. “domek orkiestry”. Mam przyjemność pracować z młodymi ludźmi, dla których prace remontowe obiektu nie są przeszkodą w proponowaniu młodzieży nowych form zajęć czy nowych imprez. Chciałabym, aby zajęciami pozaszkolnymi objęta była jak największa ilość dzieci i młodzieży w naszym mieście.
MDK jest organizatorem licznych imprez, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych, ma na swoim koncie wiele sukcesów i nagród. Które osiągnięcia są dla Pani szczególnie satysfakcjonujące?
– Sukcesy na międzynarodowym, ogólnopolskim czy wojewódzkim forum mobilizują do bardziej intensywnej pracy. Na pewno są podsumowaniem tego wszystkiego dobrego, co dzieje się w pracowniach. Dlatego też uważam, że naszym wielkim sukcesem jest przekonanie władz miasta, poprzez naszą pracę i osiągnięcia, do inwestowania i stwarzania coraz to lepszych warunków do pracy. Do naszych niewątpliwych sukcesów należy organizacja bardzo dużych imprez: Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży “Dziecko i pies” (w 2005 przysłano prace z 57 krajów), Spotkań Zespołów Tanecznych “Zatańcz” (w ub. roku udział 133 zespołów), Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”, a także organizacja międzynarodowych, ogólnopolskich turniejów warcabowych. Uczestniczymy również w realizacji Europejskiego Programu “Młodzież” oraz, po raz pierwszy, programu “Ekologia i sztuka”. W ramach tychże, w ubiegłym roku przyjechały do nas pierwsze wolontariuszki. W tym roku realizację programów kontynuuje troje wolontariuszy.
W ubiegłym roku odebrała Pani Nagrodę Prezydenta Miasta dla MDK-u oraz nagrodę Przeora Jasnej Góry. Które działania zostały docenione?
– Młodzieżowy Dom Kultury włączył się w obchody 350-lecia obrony Jasnej Góry. Zespół Kalokagathos śpiewał podczas widowiska słowno-muzycznego “Częstochowska Victoria”, organizowaliśmy okolicznościowe konkursy, plenery plastyczne. Niewątpliwym wydarzeniem była wystawa szopek bożonarodzeniowych z motywem Jasnej Góry.
Jakie atrakcje placówka przygotowała na czas ferii zimowych?
– Oprócz naszych stałych zajęć co roku przygotowujemy specjalną ofertę na okres ferii. Przesyłamy ją do wszystkich placówek szkolnych, zapisujemy grupy zorganizowane oraz uczestników indywidualnych. Uczniowie, którzy nie wyjadą na zimowy odpoczynek, mogą u nas ciekawie spędzić czas wolny wybierając warsztaty, zajęcia sportowe bądź plenerowe, mogą korzystać również z krytej pływalni.
Czego życzyć MDK-owi oraz Pani w Nowym Roku?
– Czeka nas remont budynku przy ul. Łukasińskiego; to poważne przedsięwzięcie, z którym wiążą się wielkie nadzieje na przyszłość, to także najpiękniejszy prezent na nasze 55-lecie. Chciałabym, żeby modernizacja przebiegała i zakończyła się planowo, aby po remoncie oferta MDK-u była jeszcze atrakcyjniejsza.

Rozmawiała

H. PIWOWARSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *