GMINA POCZESNA ZA CZĘSTOCHOWSKIEM. „W czasach województwa częstochowskiego nasz region świetnie się rozwijał”


Utworzenie województwa częstochowskiego będzie impulsem do dalszego rozwoju całego regionu, jest to w interesie lokalnego społeczeństwa i całego kraju – tak Rada Gminy Poczesna argumentowała swoje stanowisko dotyczące przywrócenia województwa częstochowskiego. 28 listopada 2016 roku radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma w swym przemówieniu podkreślił, że w czasach województwa częstochowskiego nasz region świetnie się rozwijał, stąd wszyscy mieszkańcy pragną jego powrotu. – Nasze stanowisko jest jednoznaczne i jest wyrazem wsparcia dla posłów, którzy usilnie zabiegają o utworzenie województwa częstochowskiego – mówił wójt Krzysztof Ujma.
W stanowisku Rady Gminy Poczesna, popierającym utworzenie województwa częstochowskiego, akcentowano, że region częstochowski posiada wysoki potencjał społeczny, gospodarczy, ekonomiczny, naukowy oraz kulturowy i sprosta wszystkim wyzwaniom stawianym przed nowym województwem. „Szanując kulturę i historię Śląska pragniemy dbać o zachowanie własnej tradycji i powiązań panujących na terenie regionu częstochowskiego. Mając na względzie więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe, charakteryzujące obszar przyszłego województwa, strefa ta stanowiłaby terytorium zwarte geograficznie, na którym ludność zamieszkująca posiada wspólne cechy i dążenia, służące ochronie i rozwojowi własnej tożsamości dla postępu kulturowego, społecznego i gospodarczego.” – czytamy w stanowisku Rady Gminy Poczesna.
Rady gminy Poczesna wziął udział poseł PiS Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Sejmowego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego, który przemawiał także w imieniu posła Szymona Giżyńskiego, przewodniczącego tegoż Zespołu, nieobecnego na sesji z powodu koniecznego wyjazdu do Sejmu.
Poseł Głębocki przedstawił analizę inwestycji w latach 2004−2006 w województwie śląskim. Wynikało z niej, że na 15−procentową populację mieszkańców regionu częstochowskiego przyznawano od 0,5 do 1,5 procent, w porywach do 2 procent.
Zapytany przez nas o tę kwestię poseł Szymon Giżyński podkreśla, że te liczby procentowe przez lata się nie zmieniły, a wręcz przeciwnie, w niektórych okresach jeszcze zmniejszyły. – Stąd jest potrzeba utworzenia województwa równych szans dla wszystkich jego mieszkańców. Województwa bez peryferii. Statusu peryferyjności doświadcza nie tylko Częstochowa z regionem, ale także mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego – zauważa poseł Szymon Giżyński.
Poseł Konrad Głębocki zwrócił także uwagę na ważną kwestię różnic gospodarczych, które wykluczają budowanie wspólnej, zrównoważonej strategii dla regionu częstochowskiego i Śląska.
– Województwo częstochowskie to korzyść dla całego kraju. Idea jego utworzenia wpisuje się w program Prawa i Sprawiedliwości, który chce zrównoważonego rozwoju Polski. A niestety, w programie RPO na lata 2014−2010 nie można finansować tak zwanych projektów Greenfields, z których korzystają tereny rolnicze, jakim w przeważającej większości jest region częstochowski. W RPO kładzie się natomiast nacisk na dofinansowanie projektów Brownfields, które dominują na Śląsku. Zatem próba scalenia Częstochowy i Śląska jest niewykonalna. I niechaj Śląsk się rozwija, ale nie naszym kosztem – stwierdził poseł Głębocki. Oddolną inicjatywę mieszkańców
w walce o powrót województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski ocenił jako niezwykle ważną. – Furtka przy Państwa poparciu została otwarta – podsumował.
GAW

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *