Ferie zimowe w pandemii


W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie: od 4 do 17 stycznia 2021 r. W woj. śląskim w poniedziałek ferie rozpoczyna ponad 500 tys. dzieci i młodzieży. Tegoroczne ferie mają niewątpliwie zupełnie inny charakter.

 

W tym roku szkolnym wypoczynek jest organizowany wyłącznie w kraju, w formie półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub odpowiednich klas szkoły artystycznej oraz w formie  obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku mogą być:

1)szkoły i placówki;

2)organy prowadzące szkoły lub placówki;

3)stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

W woj. śląskim do bazy wypoczynku wprowadzono 277 zgłoszeń półkolonii dla blisko ośmiu tysięcy  uczestników. Głównymi organizatorami tej formy wypoczynku  są szkoły i placówki. Zatwierdziliśmy również trzy zgłoszenia obozów szkoleniowych dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego. Półkolonie będą odbywać się niemal we wszystkich powiatach, zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach.

Tegoroczny zimowy wypoczynek jest organizowany zgodnie z wytycznymi ME, MZ, GIS, zawierającymi opis m.in. warunków pobytu półkolonii, obowiązki rodziców, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z Wytycznymi na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką jednego, stałego wychowawcy. W grupie może przebywać do 12 uczestników.

 Rodzice mogą przyprowadzać na półkolonie wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mają również obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.

Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji.

W czasie zajęć należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Program półkolonii powinien być realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Zgodnie z Wytycznymi obowiązują również szczegółowe procedury zapobiegawcze w przypadku wystąpienia objawów  infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby.

W trakcie trwania wypoczynku wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach będą przeprowadzać – podobnie jak miało to miejsce latem – kontrole półkolonii i obozów szkoleniowych.

fot. UMCz

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.