PODZIĘKOWANIE SYNA ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE PROF. JERZEGO FILIPA SZTUKI


W imieniu rodziny i własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy dnia 28 grudnia 2020 roku, przybyli pożegnać mojego Ojca. Dziękuję Przedstawicielom Miasta oraz uczelni, w których Tato wykładał – Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechniki Radomskiej. Podziękowania kieruję również do Instytucji Kultury, z którymi Tato współpracował. Szczególną wdzięczność wyrażam Krewnym, Znajomym i Przyjaciołom, którzy zarówno w radościach jak i dramatach życia zawsze byli blisko mojej rodziny.

 

 

Z całego Serca chciałbym podziękować zespołowi muzycznemu Państwa Trebuniów-Tutków, których muzyka towarzyszyła pożegnalnym uroczystościom. Dali Oni wyraz Pamięci dla Przyjaźni naszych Ojców: Władysława Trebuni-Tutki i Jerzego Filipa Sztuki. Twórcy Ci należeli do tych nielicznych artystów, którym oprócz umiłowania sztuki udało się swoim życiem zaświadczyć o Miłości do Boga i człowieka. Tworząc trwałe i kochające się Rodziny.

Jacek Sztuka

 

Pogrzeb Jerzego Filipa Sztuki fot. Patryk Olczyk

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.