CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWA


„Częstochowscy AZETESIACY 1945–2020”

WIESŁAW PIĘTA

 

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ukazała się kolejna publikacja autorstwa sportowego działacza AZS i wykładowcy UJD Wiesława Pięty.

Zakres tematyczny opracowania obejmuje zagadnienia organizacyjne, sportowe i biograficzne Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie na przełomie XX i XXI wieku. Najistotniejszym elementem publikacji są biogramy prezesów (25) Stowarzyszenia, biogramy ludzi związanych ze sportowym środowiskiem studenckim (457) oraz wspomnienia (21). – Poprzez biogramy zrodziła się moja charakterystyka kilkunastu dyscyplin sportowych, uprawianych w AZS w badanym okresie. Okazją, by przypomnieć sylwetki studentów-sportowców, szkoleniowców i działaczy jest jubileusz 75-lecia istnienia AZS w Częstochowie – pisze we wstępie do książki autor Wiesław Pięta.

Zakres chronologiczny wydawnictwa obejmuje lata 1945–2020, tj. od momentu powołania AZS w Częstochowie (8 marca 1945 r.) aż do II Zjazdu Klubów Seniora w Polsce i obchodów 50-lecia istnienia częstochowskiego Klubu Seniora AZS w Częstochowie 29.05.2020 r.).

Z publikacji dowiemy się o kulisach utworzenia AZS w Częstochowie, u zarania którego są działania profesorów Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, przybyłych do Częstochowy po Powstaniu Warszawskim. Rozpoczęli oni konspiracyjne Kursy Akademickie, a po wyzwoleniu Częstochowy miały już możliwość oficjalnego funkcjonowania. Wówczas powstały Bratnia Pomoc Studentów Szkoły Głównej Handlowej i Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie. Pierwszy zarząd AZS tworzyli: prezes Tadeusz Ujma, wiceprezes Zbigniew Modliński, skarbnik Józef Szmidla, sekretarz Leszek Pełka, gospodarz Halina Bayer.

Wśród 25 biogramów prezesów poznamy życiorysy (według chronologii piastowanego urzędu): Tadeusza Ujmy, Tadeusza Bojanka, Mieczysława Hrehorowa, Adolfa, Sieneki, Jana Antoniego Czyżewskiego, Władysława Turczyńskiego, Jana Staniewicza, Romana Bonczka, Henryka Górala, Oskara Michejdy, Wiktora Szyszki, Krzysztofa Beskiego, Jerzego Kowalskiego, Zdzisława Kaczmarka, Leopolda Jeziorskiego, Władysława Jonkisza, Zygmunta Kolasińskiego, Janusza Policińskiego, Janusz Kołodziejskiego, Waldemara Bieli, Janusza Tobijańskiego, Andrzeja Gołaszewskiego, Wiesława Pięty, Grzegorza Lipowskiego, Janusza Szopy.

Wielce interesującą częścią publikacji są wspomnienia Azetesiaków ukazujące obok historii Stowarzyszenia wzajemny szacunek i koleżeńskość.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.