CZĘSTOCHOWA / Radni wyprowadzają Liceum „Dąbrowskiego”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego od kolejnego roku szkolnego ma stać się częścią Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa.

Obecną siedzibą VI LO im. J. Dąbrowskiego jest budynek przy ul. mjr. Waleriana Łukasińskiego 40 na Rakowie. Z danych wynika, że w ostatnich latach nabór do tego liceum zmniejszył się. W latach 2018/2019 i 2020/2021 w wyniku rekrutacji nie udało się utworzyć ani jednej klasy. Jedynie w roku 2019/2020 tzw. podwójny rocznik – czyli młodzież kończąca szkoły podstawowe i gimnazja – sprawił, że pojawiły się tam nowi uczniowie.  Obecnie są w drugiej klasie – to w sumie 65 osób. Jeśli chodzi o zatrudnienie, w październiku tego roku w ,,Dąbrowskim” pracowało łącznie 12 osób – w tym 7 nauczycieli.

,,Dąbrowski” ma się znaleźć w strukturze ZS im. B. Prusa, przy ul. B. Prusa. Operacja będzie wiązać się z likwidacją stanowisk administracyjnych i obsługowych w liceum, ponieważ nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w ZS im. B. Prusa. Władze miasta optymistycznie prorokują, że o pracę w dotychczasowym wymiarze nie powinni obawiać się nauczyciele – zapewnić ma im ją przekształcone liceum bądź inne szkoły. Ze swoich uprawnień będą mogli skorzystać nauczyciele w wieku emerytalnym lub z prawem do świadczenia kompensacyjnego. Tan zabieg ma  obniżyć koszty kształcenia w ,,Dąbrowskim” do średniego poziomu dla pozostałych liceów. Swoją opinię w sprawie przekształcenia szkoły będzie musiał jeszcze wyrazić Śląski Kurator Oświaty.

 

fot. Archiwum Szkoły

Uczniowie ,,Dąbrowskiego” zawsze uczestniczą w patriotycznych uroczystościach. Są stale obecni podczas obchodów świąt związanych z Obroną Lwowa

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.