CZĘSTOCHOWA/ Nie takie inwestycje obiecywał Prezydent


Na styku dwóch częstochowskich dzielnic Stradomia i Błeszna oraz nieopodal dzielnicy Wrzosowiak (działka przy ulicy Dojazdowej 20), dwa kilometry od geograficznego środka miasta może powstać zakład produkcji paliwa alternatywnego tzw. RDF. Inwestor, firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., właśnie wystąpił do Urzędu Miasta Częstochowy o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 

3 lutego 2020 roku Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Szczerba zawiadomił, że w związku z przedłożeniem do Urzędu Miasta Częstochowy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o, wydane zostało postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. (znak: OŚR.6220.16.2019) o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy produkcyjnej 100 tys. ton rocznie, w Częstochowie przy ulicy Dojazdowej 20, na terenie działki o nr ewid. 45 obręb 330.

Wieść o takich planach wywołała olbrzymie zaniepokojenie społeczne. ‑ To dla nas szok, po dwóch latach spokoju, po odparciu próby budowy obok naszych domów przy ul. Wczasowej olbrzymiej sortowni węgla,  znowu w nas się uderza. Pobudowaliśmy domy, ogrody i co mamy zrobić. Wyprowadzić się? Ta planowana, produkująca ciepło instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, której działanie ma być jeszcze bardziej szkodliwe niż spalarni, ma obsługiwać nie tylko Częstochowę, ale i miasta na Śląsku, jak na przykład Zawiercie.Inwestycja miała być zainstalowana na wysypisku śmieci w Sobuczynie. Nie wyrazili na to zgody radni Poczesnej, to teraz chce się ją postawić w środku osiedla mieszkaniowego w Częstochowie, obok naszych domów.  Prezydent miał inwestować – jak obiecywał w kampanii – ale te nie o takie inwestycje nam chodziło, nie o takie, które zniszczą nasz spokój, nasze zdrowie i środowisko – mówią mieszkańcy Częstochowy z ulic Letniskowej i Wczasowej, którym grozi bezpośrednie sąsiedztwo z zakładem. Nomen omen, gdyby wbrew woli mieszkańców doszło do budowy zakładu, nazwy tych ulic trzeba byłoby dostosować adekwatnie do zmiany środowiska i zmienić na Paliwową czy Spalarniową.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób ma być wykonana inwestycja. Musi ona jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Czy tak ma być w przypadku zakładu produkcji paliwa alternatywnego tzw. RDF?

– Inwestycja już teraz budzi szereg wątpliwości i uzasadniony niepokój wśród mieszkańców. Niezadowolenie budzi nie tylko sam profil produkcji, ale również odległość instalacji od najbliższych zabudowań mieszkalnych (300 metrów) , jak i bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Konopki. Ulica Dojazdowa, bo tu ma powstać instalacja, nie jest przystosowana do tak wzmożonego ruchu kołowego. Wnioskodawca prognozuje „dzienny potok pojazdów wywożących odpady z terenu planowanej instalacji w ilości ok. 50 pojazdów/dobę” do tego należy dodać podobną bądź większą liczbę pojazdów wwożących odpady. Planowany strumień wsadu na wejściu do instalacji ok. 110 000 Mg/rok (110 tys. ton). Odpady o kodzie 19 12 12 dostarczane będą z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych głównie na terenie województwa śląskiego, na przykład z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie, a odpady przemysłowe z terenu woj. Śląskiego i ościennych – wyjaśnia radny Miasta Częstochowy Piotr Wrona, przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość, który na prośbę mieszkańców rozpoczął interwencje w sprawie planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Sam proces przetwarzania frakcji odpadów wydaje się potrzebny, ekonomicznie i ekologicznie uzasadniony, pod warunkiem wysokiego reżimu technologicznego. Jednak lokalizacja takiego przedsięwzięcia wymaga znacznego oddalenia od zabudowań mieszkalnych i wód powierzchownych. – Ta planowana niedaleko centrum miasta budowa zakładu to zamysł uderzający w spokój mieszkańców Inwestycja zakwalifikowana została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego zwróciłem się o merytoryczną pomoc do Pana Huberta z Częstochowskiego Alarmu Smogowego. Przypomnę, że razem odkryliśmy i nagłośniliśmy Częstochowską Bombę Ekologiczną przy ulicy Filomatów. Zwróciłem się również do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” o nadzór, analizę i szczególne przyjrzenie się tej inwestycji. Sprawa jest niewątpliwie rozwojowa, a ja nadal będę się z uwagą przyglądał dalszemu jej tokowi – zapewnia radny Piotr Wrona.

We wtorek, 18 lutego 2020 roku, o godz. 15.30, mieszkańcy w sprawie budowy zakładu Fortum mają spotkać się z naczelnikiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy.

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

 

 

Interpelacja radnego Piotra Wrony do Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, dotycząca produkcji paliwa alternatywnego RDF w Częstochowie .

Szanowny Panie Prezydencie, jako Radny Miasta Częstochowy, proszę o informację dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF w Częstochowie przy ulicy Dojazdowej 20, na terenie działki o nr ewid. 45 obręb 330. Po analizie dokumentów przedstawionych przez inwestora stwierdzam, że inwestycja zlokalizowana w bliskim centrum Częstochowy może oddziaływać niekorzystnie na mieszkańców miasta.

Główne zastrzeżenia budzi lokalizacja ( bliskość centrum miasta, u styku 2 dzielnic), jak i przewidywalny maksymalny strumień wsadu na wejściu do instalacji ok. 110 000 Mg/rok. Mając na uwadze, że odpady o kodzie 19 12 12 powstające po sortowaniu odpadów komunalnych jak i odpady przemysłowe z terenu woj. Śląskiego i ościennych będą przetwarzane w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych ( 300 metrów) i bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Konopki proszę o bardzo szczegółową analizę wniosku. Proszę o informację do jakich do jakich instytucji będzie się Pan zwracał w celu uzyskania opinii?

Proszę o informację, czy okoliczne drogi są przystosowane do wzmożonego ruchu kołowego? Wnioskodawca prognozuje „ dzienny potok pojazdów wywożących odpady z terenu planowanej instalacji w ilości ok. 50 pojazdów/dobę” do tego należy dodać podobną bądź większą liczbę pojazdów wwożących odpady. Proszę o wnioski jakie przedstawił inwestor w celu uzyskania decyzji.

 

Z poważaniem

Piotr Wrona

 

Podziel się:

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.

6 komentarzy dla “CZĘSTOCHOWA/ Nie takie inwestycje obiecywał Prezydent

 • Michał Sobiepański pisze:

  Rozpowszechnianie informacji, że planowana instalacja ma być spalarnią wprowadza w błąd mieszkańców Częstochowy. Podpisane przez nich petycje będą bezskuteczne, ponieważ dotyczą innej inwestycji niż planowana.

  Odpowiedz
 • Anna Wolińska pisze:

  Dlaczego taka spalarnia musi być prawie w centrum dużego miasta? Tyle wolnego terenu jest poza miastem .Zastanówcie się proszę.. .Panie Matyjaszczyk .tyle miałam dla pana szacunku i wielką radość że tak mądry choć młody człowiek będzie moim prezydentem .Czują się nieco rozczarowana. z poważaniem AnnaW mam 73 lata i nadzieję że moja Częstochowa będzie nadal pięknym i czystym miastem!

  Odpowiedz
 • Dariusz Staszewski pisze:

  Po pierwsze to nie spalarnia odpadów.
  To zakład przetwórczy odpadów do produkcji „paliwa alternatywnego” (ale nazwa alternatywne nie ma nic wspólnego z czymkolwiek związanym z działaniem na rzecz poprawy jakości środowiska, tzw. ekologii) – czyli tak naprawdę coś znacznie gorszego, niż nowoczesna spalarnia odpadów. Straszenie spalarnią to jakieś średniowiecze. Nie powielajcie Państwo proszę bzdur.

  Zakład przetwórczy odpadów jest znacznie gorszym obiektem, niż się komuś wydaje. Wyziewy z rozdrabnianych, zagniłych, kilkutygodniowych odpadów w postaci nieopisanego smrodu to przyszłość dzielnicy.

  Czemu ktoś ma decydować za nas, co będzie dobre dla naszej przyszłości, za naszymi płotami?
  Przypomnę, mamy 2020rok.
  A 30 lat temu UM Częstochowa postanowił zafundować TEJ dzielnicy (nie składowisko odpadów, bo na ten tytuł należy sobie zasłużyć) a dzikie wysypisko śmieci z całego miasta i dużej części byłego woj. częstochowskiego.

  Kiedy w latach 80. ub. wieku większość z Państwa nie wiedziało, gdzie leżą Wypalanki i Żyzna, miasto postanowiło zlokalizować wysypisko odpadów komunalnych w rejonie Żyznej/Sabinowskiej/Poselskiej !

  Tysiące ton nieposortowanych (kto o tym w ogóle wiedział i myślał???) wywożone były przez dziesiątki śmieciarek. To był prawdziwy koszmar, smród z dziurawych śmieciarek, z których ciekło wszystko, co możliwe, fetor, Dosłownie apokalipsa dla mieszkańców. Należy sobie JESZCZE wyobrazić zakłady produkcji betonu pod budowę bloków – cały wrzosowiak i pół północy oraz kawałek rakowa (zakład produkujący tzw. wielką płytę) oraz zakład przeróbki mazutu i smoły, produkujący masy bitumiczne. Można sobie wyobrazić coś bardziej koszmarnego? nie. to wszystko jeździło po wypalankach, bo szutrze. tumany kurzu, morze błota, 30m kałuże, chodzenie w workach foliowych na przystanek, smród i strach, żeby coś człowieka nie rozjechało na wiejskiej dróżce. nikomu tego nie życzę.
  Wozów – śmieciarek było ok. 50-70, wiem, bo w dniu wypłaty wszystko stało w rzędzie, jak świnie do koryta. wozy wywożące z CAŁEGO miasta śmieci od 5-20 codziennie, gruz, azbest, wszystko, całkowity niesort, więc dziś trochę mnie śmieszy straszenie lokalizacją inwestycji Fortum bliskością rzeki, kiedy mokradła i bagna w których żyło mrowie ryb, raki, gdzie partyjna śmietanka przyjeżdżała zapolować na kaczki, zasypano syfem z całego, ćwierćmilionowego wtedy, miasta.

  Dziś cudowny plan na robienie kaski na smrodzie w mojej dzielnicy jest niedopuszczalny. A Pamięta ktoś pożar składu zużytych opon przy wczasowej?
  to wszystko to przykłady z życia TEJ dzielnicy.

  I nie chodzi o to, że ma śmierdzieć komu innemu. Ma śmierdzieć gdzie indziej, gdzie można sobie coś takiego zafundować, gdzieś, gdzie są tereny przeznaczone pod TAKIE instalacje. Dlaczego nie ma takiej instalacji na składowisku w Sobuczynie???

  Wnioski:
  Czerwona kartka dla radnych za brak MPZP. Skandal i gównorobienie przez 30 lat.
  Pytania:
  Jaka jest treść WZiZT dla Dojazdowej 20?
  Kiedy ruszą konsultacje społeczne wokół lokalizacji inwestycji?
  Co tak naprawdę zamierza zrobić inwestor na tej działce?
  Czy inwestycja ma mieć dofinansowanie z UE?
  Kiedy i gdzie będzie spotkanie z Prezydentem miasta Częstochowa?
  ds

  Odpowiedz
  • Marta Sokół pisze:

   W punkt! Pańska wypowiedź powinna znaleźć się na większym forum, żeby mieszkańcy miasta dowiedzieli się czegoś więcej i żeby dało im to do myślenia. W tej sprawie panuje totalna dezinformacja (mam nadzieję nieumyślna)a aroganckie w tonie oświadczenia na stronie UM powinny nareszcie zacząć informować, wspierać i reprezentować interesy mieszkancow, do czego to urzędnicy z prezydentem na czele zostali powołani przez tychże mieszkańców…

   Odpowiedz
 • Zdzisław Stępień pisze:

  Podobną inwestycję zafundował Prezydent Matyjaszczyk dla Stradomia pozwalając na zasypanie naturalnego folderu przy ul. Jagiellońskiej i Mieszka Starego. W razie większej wody która po ewentualnym przelaniu się przez wały na rzece Konopce – wody te zatopią mieszkańców ul. Mieszka Starego, Królewskiej i w zależności od ilości wody także dalsze tereny. Wał prawy był zaprojektowany o 30 cm niżej niż lewy, żeby ewentualne przelanie się wody nastąpiło na tereny które zostały niedawno sprzedane za grosze prywatnemu inwestorowi, który podniósł poziom terenu o kilka metrów. Polder o pow. 40700 m2 x 2,5 m mógł przejąć natychmiast ponad 100.000 m3, która obecnie może zatopić ww.ulice. Do tego miasto wykonało dojazd za nasze pieniądze do prywatnej firmy (sklepy VOLVO).
  To już najwyższy czas, żeby przystąpić do referendum pozbycia się takiego Prezydenta.
  Pozdrawiam i proszę mieszkańców Częstochowy o przyłączenie się do takiej akcji.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code