- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

CZĘSTOCHOWA/ Nie takie inwestycje obiecywał Prezydent

Na styku dwóch częstochowskich dzielnic Stradomia i Błeszna oraz nieopodal dzielnicy Wrzosowiak (działka przy ulicy Dojazdowej 20), dwa kilometry od geograficznego środka miasta może powstać zakład produkcji paliwa alternatywnego tzw. RDF. Inwestor, firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., właśnie wystąpił do Urzędu Miasta Częstochowy o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 

3 lutego 2020 roku Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Szczerba zawiadomił, że w związku z przedłożeniem do Urzędu Miasta Częstochowy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o, wydane zostało postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. (znak: OŚR.6220.16.2019) o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy produkcyjnej 100 tys. ton rocznie, w Częstochowie przy ulicy Dojazdowej 20, na terenie działki o nr ewid. 45 obręb 330.

Wieść o takich planach wywołała olbrzymie zaniepokojenie społeczne. ‑ To dla nas szok, po dwóch latach spokoju, po odparciu próby budowy obok naszych domów przy ul. Wczasowej olbrzymiej sortowni węgla,  znowu w nas się uderza. Pobudowaliśmy domy, ogrody i co mamy zrobić. Wyprowadzić się? Ta planowana, produkująca ciepło instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, której działanie ma być jeszcze bardziej szkodliwe niż spalarni, ma obsługiwać nie tylko Częstochowę, ale i miasta na Śląsku, jak na przykład Zawiercie.Inwestycja miała być zainstalowana na wysypisku śmieci w Sobuczynie. Nie wyrazili na to zgody radni Poczesnej, to teraz chce się ją postawić w środku osiedla mieszkaniowego w Częstochowie, obok naszych domów.  Prezydent miał inwestować – jak obiecywał w kampanii – ale te nie o takie inwestycje nam chodziło, nie o takie, które zniszczą nasz spokój, nasze zdrowie i środowisko – mówią mieszkańcy Częstochowy z ulic Letniskowej i Wczasowej, którym grozi bezpośrednie sąsiedztwo z zakładem. Nomen omen, gdyby wbrew woli mieszkańców doszło do budowy zakładu, nazwy tych ulic trzeba byłoby dostosować adekwatnie do zmiany środowiska i zmienić na Paliwową czy Spalarniową.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób ma być wykonana inwestycja. Musi ona jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Czy tak ma być w przypadku zakładu produkcji paliwa alternatywnego tzw. RDF?

– Inwestycja już teraz budzi szereg wątpliwości i uzasadniony niepokój wśród mieszkańców. Niezadowolenie budzi nie tylko sam profil produkcji, ale również odległość instalacji od najbliższych zabudowań mieszkalnych (300 metrów) , jak i bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Konopki. Ulica Dojazdowa, bo tu ma powstać instalacja, nie jest przystosowana do tak wzmożonego ruchu kołowego. Wnioskodawca prognozuje „dzienny potok pojazdów wywożących odpady z terenu planowanej instalacji w ilości ok. 50 pojazdów/dobę” do tego należy dodać podobną bądź większą liczbę pojazdów wwożących odpady. Planowany strumień wsadu na wejściu do instalacji ok. 110 000 Mg/rok (110 tys. ton). Odpady o kodzie 19 12 12 dostarczane będą z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych głównie na terenie województwa śląskiego, na przykład z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie, a odpady przemysłowe z terenu woj. Śląskiego i ościennych – wyjaśnia radny Miasta Częstochowy Piotr Wrona, przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość, który na prośbę mieszkańców rozpoczął interwencje w sprawie planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Sam proces przetwarzania frakcji odpadów wydaje się potrzebny, ekonomicznie i ekologicznie uzasadniony, pod warunkiem wysokiego reżimu technologicznego. Jednak lokalizacja takiego przedsięwzięcia wymaga znacznego oddalenia od zabudowań mieszkalnych i wód powierzchownych. – Ta planowana niedaleko centrum miasta budowa zakładu to zamysł uderzający w spokój mieszkańców Inwestycja zakwalifikowana została jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego zwróciłem się o merytoryczną pomoc do Pana Huberta z Częstochowskiego Alarmu Smogowego. Przypomnę, że razem odkryliśmy i nagłośniliśmy Częstochowską Bombę Ekologiczną przy ulicy Filomatów. Zwróciłem się również do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” o nadzór, analizę i szczególne przyjrzenie się tej inwestycji. Sprawa jest niewątpliwie rozwojowa, a ja nadal będę się z uwagą przyglądał dalszemu jej tokowi – zapewnia radny Piotr Wrona.

We wtorek, 18 lutego 2020 roku, o godz. 15.30, mieszkańcy w sprawie budowy zakładu Fortum mają spotkać się z naczelnikiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy.

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

 

 

Interpelacja radnego Piotra Wrony do Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, dotycząca produkcji paliwa alternatywnego RDF w Częstochowie .

Szanowny Panie Prezydencie, jako Radny Miasta Częstochowy, proszę o informację dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF w Częstochowie przy ulicy Dojazdowej 20, na terenie działki o nr ewid. 45 obręb 330. Po analizie dokumentów przedstawionych przez inwestora stwierdzam, że inwestycja zlokalizowana w bliskim centrum Częstochowy może oddziaływać niekorzystnie na mieszkańców miasta.

Główne zastrzeżenia budzi lokalizacja ( bliskość centrum miasta, u styku 2 dzielnic), jak i przewidywalny maksymalny strumień wsadu na wejściu do instalacji ok. 110 000 Mg/rok. Mając na uwadze, że odpady o kodzie 19 12 12 powstające po sortowaniu odpadów komunalnych jak i odpady przemysłowe z terenu woj. Śląskiego i ościennych będą przetwarzane w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych ( 300 metrów) i bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Konopki proszę o bardzo szczegółową analizę wniosku. Proszę o informację do jakich do jakich instytucji będzie się Pan zwracał w celu uzyskania opinii?

Proszę o informację, czy okoliczne drogi są przystosowane do wzmożonego ruchu kołowego? Wnioskodawca prognozuje „ dzienny potok pojazdów wywożących odpady z terenu planowanej instalacji w ilości ok. 50 pojazdów/dobę” do tego należy dodać podobną bądź większą liczbę pojazdów wwożących odpady. Proszę o wnioski jakie przedstawił inwestor w celu uzyskania decyzji.

 

Z poważaniem

Piotr Wrona

 

avatar

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.