Codzienna służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców


Rozmawiamy z Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie, insp. Dariuszem Atłasikiem

 

 

Częstochowa w swej specyfice wymaga od służb mundurowych – przez cały rok – dużo pracy i uwagi. Jak Komenda Miejskiej Policji w Częstochowie jest przygotowana do wypełniania swoich zadań?

– Częstochowska Komenda jest profesjonalną jednostką, wszyscy jej pracownicy z powagą i oddaniem dbają o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu  częstochowskiego. Obecnie zatrudniamy 791 funkcjonariuszy i ponad 100 cywilów. Codziennie do służby kierujemy średnio 340 policjantów, którzy przeprowadzają około 170 interwencji.  Dodatkowo  policjanci realizują zatrzymania sprawców czynów zabronionych, poszukiwania  osób wskazanych przez sądy i prokuratury.

Niezmiernie ważnym elementem zapewniającym spokój społeczny są działania dzielnicowych, którzy w ramach nowej formuły  „Dzielnicowy bliżej nas” realizują współpracę z instytucjami i utrzymują bliski kontakt z mieszkańcami. Staramy się również dotrzeć do ludzi poprzez szereg nowych technologii, między innymi, aplikację informatyczną „Moja komenda”, która pozwala na szybką reakcję w razie potrzeby.

 

Przez ostatnich kilka miesięcy nasze życie było podporządkowane walce z koronawirusem. Czy na obecnym etapie pandemii częstochowianie mogą się już czuć bezpiecznie?

– Częstochowa, mimo iż jest miastem pielgrzymkowym, w dobie koronawirusa była i jest miastem bezpiecznym, a w porównaniu do innych miast, ma jeden z mniejszych wskaźników zachorowań. Ta minimalna ilość negatywnych efektów pandemii jest w dużej mierze wynikiem zdyscyplinowania społeczeństwa oraz codziennych działań częstochowskich funkcjonariuszy, którzy  podejmują szereg czynności zalecających stosowanie przepisów wynikających z wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Mam tu na myśli, między innymi, egzekwowanie używanie maseczek oraz przestrzeganie innych zaleceń sanitarnych. Trzeba dodać, że sami policjanci bezwzględnie stosują się do zasad minimalizujących zagrożenie.

 

Policjanci, w szczególnie w dobie pandemii, angażowali się i inicjowali różne akcje profilaktyczne, w dużej mierze skierowane do dzieci i młodzieży.

– Profilaktyka jest jednym z filarów naszej służby na rzecz społeczeństwa, dającą szansę na wczesne wykrycie i zapobieżenie szczególnie nowym zagrożeniom. Co istotne, nasi policjanci nie tylko z oddaniem wykonują swoje codzienne obowiązki, ale wykazują kreatywność. Jednym z przykładów tego typu działań jest stworzona przez naszego funkcjonariusza sierż. sztab. Kamila Sowińskiego gra „Policyjny pościg”, która nie tylko uczy ogólnych zasad bezpieczeństwa, ale także jest świetnym sposobem na nudę w czasie ogólnopolskiej izolacji. Można ją pozyskać bezpośrednio ze strony Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.  Gra spotkała się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem. Ponadto nasi funkcjonariusze wielokrotnie w ramach Światowego Dnia Czytania Książek Dzieciom odwiedzali najmłodszych  w Domach Dziecka i czyli im bajki edukacyjne. Prowadzili również prelekcje on-line na zajęciach w szkołach. W tym trudnym czasie trwania epidemii policjanci ostrzegali także przed działaniami oszustów, którzy wykorzystywali nasz strach przed nieznanym zagrożeniem, oferując różnego rodzaju cudownie działające leki i mikstury czy urządzenia oraz oferując pomoc. Na oszustwa narażone są osoby starsze i te osoby są poddane z naszej strony szczególnej ochronie.

 

Tematy związane z  pandemią to nie jedyne zadania Policji. Jakie kampanie z zakresu bezpieczeństwo realizuje częstochowska Policja?

– Do głównych działań  profilaktyki należy zapobieganie niepożądanym zjawiskom między innymi w dziedzinie: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwie osób starszych , cyberprzestępczości, handlu ludźmi, pomocy ofiarom przestępstw.

Naszą najnowszą inicjatywą jest kampania społeczno-profilaktyczna o wdzięcznym tytule: „Życie jest przed tobą, nie w smartfonie!”. To przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży, a także dorosłym jakie zagrożenia niesie za sobą niekontrolowane używanie telefonów komórkowych – na ulicy i podczas pracy, gdzie wymagane są skupienie i uwaga. To ważna kampania, bowiem szacunki 2019 roku wskazują, że co czwarty wypadek drogowy był spowodowany  skutkiem korzystania z telefonu komórkowego. Dotyczy wszystkich użytkowników dróg – zarówno pieszych, jak i kierowców. Trzeba tu dodać, że również prace rolne, przy braku należytej ostrożności spowodowanej między innymi korzystaniem smartfonów, mogą stać się przyczyną wypadku.  Muszę podkreślić, że na przejściach dla pieszych w 2019 roku doszło do 2864 wypadków.

 

Są wakacje, czyli dla policjantów czas jeszcze bardziej wytężonej pracy, ze względu na zagrożenia związane z wypoczynkiem i zwiększonym przemieszczaniem się. W jaki sposób ludzie mogą bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo? 

– W ramach wakacyjnych działań funkcjonariusze kontrolują ogólnodostępne miejsca odpoczynku i rekreacji, ale – co należy stanowczo zaakcentować – na ogólny stan bezpieczeństwa wpływa przede wszystkim dojrzałość i odpowiedzialność społeczeństwa. Obywatele  powinni zachować ostrożność, w szczególności nad akwenami wodnymi, na placach zabawach, w trakcie jazdy rowerem i samochodem. Bardzo przydatne są odblaski, które rowerzystom zapewniają widoczność na drodze. Zaleca się także używanie kasków wszystkim rowerzystom oraz osobom jadącym na wszelkiego rodzaju nowinkach technicznych, jak choćby hulajnoga. A przed wyjazdem na urlop pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu, poprośmy sąsiadów o doglądanie naszych domów i mieszkań.

Dostrzegamy jaki problem niesie wypoczynek dorosłych z małymi dziećmi na wodą, stąd proponujemy kolejną akcję „Misie i dzieci toną po cichu”, która ma uwrażliwić dorosłych na zwrócenie szczególnej uwagi i ochronę małych dzieci. W ramach naszych stałych zadań jest zabezpieczanie ruchu na drogach, w tym kontrola autokarów wiozących dzieci i młodzież na wakacje.

 

Czy do wypełniania tak wielu ważnych czynności nie brakuje Państwu funkcjonariuszy? Czy trwa nabór w Policji?

– Decyzją Komendanta Głównego Policji z początkiem czerwca wznowiona została rekrutacja. Procedura doboru jest prowadzona w reżimie sanitarnym. Obecnie kandydat na pierwszą wizytę jest umawiany telefonicznie, celem przeprowadzenia wywiadu sanitarnego. Podstawą do rozpoczęcia naboru jest spełnienie wymogów formalnych: obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia. Kandydat musi przejść testy psychologiczne, sprawnościowe i wykazać się wiedzą ogólną. Do zagospodarowania mamy 33 etaty. Zapraszamy chętnych.

 

Działania policji to nie tylko prewencja i ruch drogowy, ale i walka z przestępczością kryminalną. Czy do takich można zaliczyć sprawy związane z nielegalnym składowaniem toksycznych odpadów, co ma miejsce w Częstochowie  ? Co, w tej newralgicznej dla wielu mieszkańców sprawie Policja może pomóc?

–  Częstochowa, jak również inne miasta województwa śląskiego, ale również  Polski, są narażone na działania grup przestępczych zajmujących się składowaniem  odpadów niebezpiecznych. Zdaniem funkcjonariuszy w tym zakresie jest oczywiście zebranie niezbędnego materiału dowodowego, zabezpieczenie śladów kryminalistycznych dających  podstawę do ukarania sprawców. Działania te nadzorowane są przez  Prokuraturę, a w zakresie administracyjnym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Co wniknęło z Państwa działań?

– Podjęte działania  przyczyniły się między innymi do wystąpienia z  wnioskiem administracyjnym do Urzędu Miasta oraz Urzędów Gmin, mających na celu zobligowanie aktualnych właścicieli nieruchomości do usunięcia zgromadzonych odpadów.

 

Co w momencie, kiedy właściciele nie respektują zaleceń Urzędu Miasta?

– W takiej sytuacji to nie Policja jest organem kompetentnym do wydawania zaleceń. Respektowania decyzji wydanych przez Urząd Miasta wobec właścicieli,  należy w drodze administracyjnej do Urzędu Miasta lub gminy. Obowiązek utylizacji toksycznych odpadów pozostaje po stronie Urzędzie Miasta.

 

Z ustaleń redakcji wynika jednak, że problem ten nie jest nadal rozwiązany, pomimo iż sprawa została ujawniona w 2018 roku…

-W tej konkretnej sprawie prowadzone jest śledztwo, jest ona trudna i wymaga sprawdzenia wielu wątków,  co jednoznacznie wymaga czasu. Oprócz śledztwa w tej sprawie odrębnie prowadzone są postępowania administracyjne, na które policja nie ma już wpływu.

 

Coraz częściej słyszy się o napadach. Czy ten problem zdaniem Pana Komendanta w Częstochowie się nasila?

– W istocie, w mieście w ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka takich zdarzeń. Jednak dzięki  profesjonalnym działaniom  częstochowskiej Policji w ostatnim czasie zostało zatrzymanych  trzech mężczyzn, którzy w jednej z placówek bankowym dzielnicy Północ, po sterroryzowaniu kasjera przy pomocy przedmiotu przypominającego broń, żądali wydania pieniędzy. Celu swego nie osiągnęli wskutek zdecydowanej postawy pracownika. Podjęli ucieczkę samochodem kierowanym przez trzeciego ze sprawców. Wszyscy trzej wskutek natychmiastowych działań funkcjonariuszy zostali zatrzymani. Dalsze dochodzenie doprowadziło do ustalenia kolejnych sprawców zdarzeń mających miejsce w przeszłości, a związanych z napadami na  inne placówki.

 

Zatem była to zorganizowana grupa przestępcza?

– Z uwagi na widoczny podział obowiązków można ich określić tym mianem. Sprawcy zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani.

 

Częstochowę obiegła wieść o skutecznych działaniach naszej Policji w związku z zagrożeniem narkomanią…

– Wobec faktycznego, bardzo dużego zagrożenia, częstochowska Policja została poddana restrukturyzacji, w ramach której funkcjonuje i będzie funkcjonowała komórka powołana ściśle do zwalczania przestępczości narkotykowej. Obrazem jej wyników jest ilość zarekwirowanych narkotyków. W chwili obecnej częstochowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 11 kilogramów narkotyków, w tym: marihuanę, amfetaminę, tabletki ecstazy, metamfetaminę, fencykalinę, haszysz, konopie.

 

Rozpoczął się sezon pielgrzymkowy, co Policja częstochowska robi, aby w dobie pandemii zabezpieczyć i mieszkańców i pątników?

– Jesteśmy przygotowani na wszelkie działania. W razie potrzeby, wsparcia udziela nam zawsze Komenda Wojewódzka Policji czy inne jednostki w garnizonie śląskim. Ponadto jak co roku będziemy realizować działania prewencyjno-porządkowe, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pielgrzymom.  Dodatkowo nad bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego czuwają policjanci naszej drogówki.  Realizujemy nadal działania minimalizujące  zagrożenia związane z koronawiusem. Nasza formacja wykonuje w tym zakresie zalecenia opracowane między innymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.  Pragnę  zapewnić, że pielgrzymi i turyści przybywający do Częstochowy są i będą bezpieczni.

 

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *