50 MLN ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ


Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.

 

To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynków. Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tej edycji konkursu WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na dofinansowanie 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1.  „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna wysokość dofinansowania na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.

W poprzedniej edycji konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

 

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *