CELINA BORZĘCKA (1833 – 1913)


Przebywali w Częstochowie

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Ur. 27.10.1833 na Kresach w majątku Antowil k. historycznej miejscowości Orsza n. Dnieprem (1514 zwycięska bitwa Polaków nad Moskalami). Była jako jedna z trojga dzieci małżeństwa Ignacego Dołęgi Chludzińskiego i Klementyny Rozalii z Kossowów. Rodzice byli zamożnymi ziemianinami. Wychowanie otrzymała w domu, z którego wyniosła tradycje patriotyczne i miłość do bliźnich. Pragnęła wstąpić do zakonu, jednak z woli rodziców w wieku 20 lat wyszła za mąż za właściciela dóbr ziemskich Obrembszczyzny koło Grodna Józefa Borzęckiego. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci. Pierwsze i trzecie zmarły po porodzie. Przeżyły dwie córki Celina i Jadwiga. Celina w czasie Powstania Styczniowego 1863 za pomoc walczącym była więziona w Grodnie. Po 16 letnim szczęśliwym pożyciu małżeńskim, darzona miłością, szacunkiem i dobrobytem została poddana ciężkiej próbie. W 1869 r, na skutek paraliżu, mąż utracił władzę w nogach. Wyjechała z chorym na leczenie do Wiednia. Mimo troskliwej opieki zmarł 12.02.1874. Jako wdowa przeniosła się w 1875 z córkami do Rzymu. Tu poznała o. Piotra Semenenkę gen. oo Zmartwychwstańców. Pod jego wpływem postanowiła wraz z córką Jadwigą utworzyć żeńskie zgromadzenie. Po ciężkich próbach i licznych przeszkodach w 1891 matka i córka przywdziały habity zakonne i złożyły śluby wieczyste. Za ich sprawą pierwsze zgromadzenie w Polsce powstało w 1892 r w Kętach k. Bielska, następnie w 1899 w Częstochowie, o czym szerzej w innym miejscu, oraz w Warszawie w 1902. Dodajmy, że matka Celina i córka Jadwiga powołały do życia w Rzymie związek zgromadzenia, w którym obie miały role kierownicze. Z ich inicjatywy powstał klasztor w Rzymie jako centralna siedziba zgromadzenia. Działały też w Bułgarii i USA wśród chicagowskiej polonii. Matka Jadwiga zmarła 27.09.1906 w Kętach, a Matka Celina 26.10.1913 w Krakowie. Spoczywają obok siebie w grobowcach zgromadzenia w Kętach. Skrócony rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie.
Wraz z postanowieniem stworzenia w Częstochowie zgromadzenia szukano odpowiedniej lokalizacji. Ostatecznie kupiono na nazwisko hrabianki Stefanii Sołtan przy ul. Starej 26, nie opodal Jasnej Góry, działkę, na której rozpoczęto budowę domu. Jesienią 1898 r. budynek był już pod dachem. Jako zaistnienia pierwszego w Królestwie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przyjęto datę 28.07.1899. Siostry swoją pracę rozpoczęły w głębokiej konspiracji przed władzami rosyjskimi, bez oficjalnej nazwy, w odzieży cywilnej (także kolorowej), na co Watykan dał pozwolenie “do pracy bez habitów”. W 1917 jedna z sióstr nabyła okazyjnie dom w Alei NMP nr 58/60. Z czasem dokupiono kamienicę przylegającą do wcześniej kupionego budynku, a sprzedano obiekt przy ul. Starej. W nowych pomieszczeniach uruchomiono szkołę przemysłowo-handlową. Dziś istnieją tu, począwszy od “zerówki”, szkoła podstawowa i gimnazjum. Lista zajęć i obowiązków, które 45 sióstr pracowicie codziennie wykonuje, na czele z przełożoną Barbarą, jest zróżnicowana i długa.
Obecność Matki Celiny w Częstochowie, w oparciu o notatki samej fundatorki i innych źródeł.
1. Początek września 1899 “W tych trudnych dniach jasnym promieniem dla sióstr były krótkie odwiedziny fundatorki, która jadąc do umierającej bratanicy w Orszy, wybrała drogę przez Częstochowę, by po raz pierwszy zobaczyć naszą fundację”.
2. Była na uroczystości 15.08.1906 poświęcenia odbudowanej wieży klasztornej, w której jak podaje kronika uczestniczyło “setki duchownych i miliony ludu polskiego”.
3. Na wizytacji 8.08.1908.
4. Pobyt w zgromadzeniu i na Jasnej Górze w dniach 29.07 – 2.08.1910.
5. Jak obok 4.09.1911.
6. Jadąc z Warszawy 13.10.1913 zatrzymała się w Częstochowie. Na Jasnej Górze odbyła spowiedź i przyjęła Komunię Świętą. W zgromadzeniu dokonała, jak się później okazało, ostatniej w swym życiu wizytacji.

ROMAN WINIAREK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *