AUGUST HLOND (1881-1948), PRYMAS


Przebywali w Częstochowie

Urodzony 5.07.1881 w Brzęckowicach k. Mysłowic, jako drugi syn pracownika kolei (dróżnika) Jana i Marii z Imielów. Pierwsze nauki pobierał w szkołach w Brzezince i Mysłowicach. W 1893 śladem swego brata Ignacego został wysłany do zakonu salezjanów w Turynie. Śluby zakonne złożył w 1897. W dwa lata później ukończył studia filozoficzne na uniwersytecie gregoriańskim w Rzymie uzyskując tytuł doktora. W 1900 został nauczycielem w oświęcimskim domu salezjańskim. Redagował “Wiadomości Salezjańskie”. Po otrzymaniu 23.09.1905 święceń kapłańskich w Krakowie został kapelanem w Zakładzie im. ks. Lubomirskiego. Był wolnym słuchaczem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1907 został dyrektorem domu salezjańskiego w Krakowie, a następnie podobnego zakładu w Wiedniu. W 1919 powierzono mu zwierzchnictwo nad inspektorią salezjańską niemiecko – austriacko – węgierską. Wcześniej, w 1918, poznał w Wiedniu Achillesa Ratti, późniejszego papieża Piusa XI, wielkiego przyjaciela Polski, któremu zawdzięczał swą karierę kościelną. W 1926 papież mianował ks. Hlonda arcybiskupem gnieźnieńskim, a w roku następnym otrzymał kapelusz kardynalski. W 1932 uczestniczył w kongresie eucharystycznym w Dublinie, w 1934 w Buenos Aires, 1938 w Budapeszcie. Prymas Hlond był członkiem kongregacji Kościoła Wschodniego, soborów, seminariów i uniwersytetów. Po wybuchu wojny w 1939 opuścił kraj. Zrezygnował z kandydatury na prezydenta zaproponowanej przez I. Mościckiego. Z Rumunii dostał się do Rzymu. W 1946 opuścił, pod naciskiem, Włochy, udając się do Lourdes. Na żądanie rządu Vichy przeniósł się do Sabaudii. Tu, 3.02.1944, został aresztowany przez gestapo i wywieziony najpierw do Paryża, a następnie do Wiedenbruck w Westfalii. 1.04.45 wyzwolony przez Amerykanów. Po powrocie do kraju został arcybiskupem archidiecezji warszawskiej. Zmarł 22.10.48 w szpitalu sióstr Elżbietanek na Mokotowie, pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie. W 1932 odznaczony orderem Orła Białego.
Wizyty ks. Augusta Hlonda w Częstochowie. W korespondencji wysłanej przez ks. Augusta Hlonda w 1927 do ojców paulinów czytamy: “W przyszłą środę, po pożegnaniu się ze Śląskiem, przyjadę samochodem na Jasną Górę, aby siebie i swe nowe archidiecezje polecić opiece Matki Bożej”. Przypomnijmy, że po zawarciu w 1925 przez Polskę konkordatu i utworzeniu diecezji katowickiej ks. A. Hlond został mianowany 14.12.1925 jej biskupem. Stąd wzmianka o pożegnaniu ze Śląskiem. Następna wizyta miała miejsce 14/15.08.1932 z okazji jubileuszu 550-lecia obecności w Częstochowie ikony z podobizną Matki Bożej. W tym uroczystym święcie uczestniczył prymas Hlond i m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki “we fraku z błękitną wstęgą i przy wszystkich orderach”. 26/27 sierpnia 1936 uczestniczył prymas w synodzie plenarnym biskupów polskich. Przekazywał zebranym swoje poglądy odnośnie spraw poruszanych na tym forum. 22.09.1937 odbył się na Jasnej Górze Zjazd Członków Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary pod przewodnictwem prymasa kardynała A. Hlonda. Na pierwszych po zakończeniu wojny uroczystościach majowych, obchodzonych na Jasnej Górze w 1946, doszło do spotkania prymasa Augusta Hlonda z biskupem nominatem Stefanem Wyszyńskim, który otrzymał od prymasa pierścień biskupi, symbolizujący zaślubiny w związku z konsekracją. I wreszcie, 16.03.1947, prymas towarzyszył przybyłym z pielgrzymką na Jasną Górę arcybiskupowi Westminsteru, w Wielkiej Brytanii, kardynałowi Bernardowi Griffinowi. Zapewne była to ostatnia wizyta prymasa A. Hlonda w Częstochowie.

ROMAN WINIAREK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *