ADOLF HITLER (1889 – 1945)


Przebywali w Częstochowie

Biografia dzisiejszego “gościa” Gazety będzie ograniczona do skróconych danych encyklopedycznych, bowiem dotyczy osoby, której zbrodnicze czyny są powszechnie znane. Zostały zachowane w większości umysłów i w pamięci obywateli naszego kraju, którzy doświadczyli trudno wyobrażalnych krzywd od tego, obok Stalina, największego zbrodniarza ludzkości, tym bardziej, że w stosunku do innych Polska doznała tych krzywd i cierpień w zwielokrotnionym wymiarze. Urodził się 20.04.1889 w austriackim granicznym mieście Braunan, miejscowości z historycznym polskim akcentem. Tu, 74 lata wcześniej (25.05.1815) Kościuszko spotkał się z carem Aleksandrem I licząc w swej naiwności, że przekona imperatora do przywrócenia Polsce niepodległości. Od 1919 Hitler był członkiem partii NSDAP, a od 1921 został jej przywódcą. Zaślepiony zwolennik narodowego socjalizmu kontynuował szowinistyczno-rasistowski program hegemonii niemieckiej w Europie. Dał temu wyraz w książce “Mein Kampf” (Moja walka). Powołany w 1933 na urząd kanclerza, w 1934 rozwiązał wszystkie partie polityczne. Po śmierci Hindenburga połączył funkcję prezydenta i szefa rządu w jedno. Jako wódz (Fuhrer) został dyktatorem Niemiec, stosując bezwzględny terror wobec przeciwników (obozy koncentracyjne i rasistowskie prześladowania). Wywołał II wojnę światową. Przypomnijmy, że brał udział w I wojnie światowej w stopniu kaprala. Po napaści Niemiec na Polskę 1.09.39, między godz. 5.00 a 6.00 rano nad Częstochową przeleciały samoloty niemieckie zrzucając nieopodal klasztoru kilka bomb, które, na szczęście, nie wyrządziły szkód. W dniu 2.09. prasa i Polskie Radio poinformowały o zbombardowaniu Jasnej Góry. Wiadomości te przejęły agencje zagraniczne, rozpowszechniając je we własnych krajach. 3.09.39 o godz. 7.00 rano na dziedziniec jasnogórski przybyli pierwsi okupanci. Niemcy byli wściekli z powodu nieprawdziwych danych o zbombardowaniu klasztoru. W kilka godzin później przybyła na Jasną Górę limuzyna, a w niej korespondenci z amerykańskiej agencji Associated Press z Luisem P. Lochnerem, który zażądał od przeora Motylewskiego pisemnego poświadczenia, że klasztor, po wkroczeniu Niemców, nie doznał żadnych strat. Po złożeniu żądanego oświadczenia przez przeora Niemcy dokument sfotografowali i upowszechnili w swojej prasie. Wydarzenie to pobudziło niemieckich dygnitarzy do osobistego obejrzenia tego miejsca. Na temat Jasnej Góry ukazały się w Niemczech liczne publikacje. Strony jasnogórskiej księgi pamiątkowej zapełniły się podpisami niemieckich oficerów i cywilnych dygnitarzy. Są wśród nich, m.in., 4.11.39 – ministra spraw wewnętrznych W. Fricka, 2.02.40 – gubernatora H. Franka, 27.10.40 – H. Himmlera i wielu innych.
Na stronicy 185 księgi pamiątkowej, z sygnaturą 2816, pod datą 11.08.41 widnieją, poczynając od góry, jeden pod drugim 4 podpisy (patrz ilustracja). Przy pierwszym, trzeciem i czwartym, obok nazwiska widnieją symbole SS i funkcje podpisujących. Przy podpisie drugim składającym się z dwóch wyrazów czytamy: “Von… Inspekteur”. Z czasem, obok tego wpisu, po prawej jego stronie pojawiło się pisemne wyjaśnienie: “Wg świadectwa oprowadzającego Paulina jest to podpis Ad. Hitlera, który incognito zwiedzał Jasną Górę”. Obszerną relację kleryka, przewodnika Salezego Strzelca na temat tej wizyty zamieścił w książce “Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej”, na stronie 77., Janusz Zbudniewek ZP. Z tej relacji cytujemy jedno ważne zdanie. Oficer wręczający pióro Hitlerowi wypowiedział słowa: “…nie podpisuj się swym właściwym nazwiskiem”. 60. rocznicę pobytu Hitlera w klasztorze przypomniał miesięcznik
“Jasna Góra” nr 7-8/2001, używając słowa “prawdopodobnie”. Okupacyjne władze niemieckie oficjalnym zarządzeniem zmieniły nazwę Alei NMP na Adolf Hitler Aleje.

ROMAN WINIAREK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *