„Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”


W roku szk. 2018/19 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej i Szkole Podstawowej w Olbrachcicach kontynuowana jest realizacja projektu unijnego „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”, w ramach RPO WSL 2014-2020. Jego wartość to 431 227,50 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 366 543,37 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. W jego ramach w roku szk. 2018/19 odbywają się dodatkowe zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mających problemy z opanowaniem wiedzy, jak i dla uczniów bez dysfunkcji chcących rozwinąć kompetencje kluczowe. Wsparciem objęci są również uczniowie z wadami wymowy i wadami postawy. Uczniowie klas ósmych i III Gimnazjum objęci są doradztwem zawodowym. Podczas zajęć projektowych uczniowie zdobywają nowe umiejętności korzystając ze sprzętu komputerowego, tabletów oraz pracując metodą eksperymentu. Uczniowie korzystają z zajęć: Gimnastyka umysłu (uczniowie kl. I i IV); Matematyka w szkole i w życiu, ie bój się matematyki! – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Pogotowie językowe – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego; DAM RADĘ – trening pewności siebie, autoprezentacji i umiejętności interpersonalnych; Tajniki informatyki – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe informatyczne; Doradztwo zawodowe; Eksperymentalny Klub Odkrywców – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe naukowe; port to zdrowie!– zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy; Gimnastyka buzi i języka – terapia logopedyczna dla uczniów z zaburzeniami mowy
Dodatkowo wszyscy uczniowie objęci są wsparciem psychologa, również w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się. Uczniowie uczęszczający na zajęcia mają możliwość darmowych wyjazdów na basen, wyjazdów na zajęcia na wyższych uczelniach, udziału w spotkaniach z przedsiębiorcami. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, ponieważ mają one inną formułę niż typowe lekcje. Dzieci eksperymentują, wspólnie rozwiązują ciekawe zadania, grają na instrumentach, korzystają z atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Na zajęciach panuje atmosfera sprzyjająca nabywaniu wiadomości i umiejętności, a prowadzący dokładają wszelkich starań, by spełnić oczekiwania uczniów i rodziców i osiągnąć założone cele.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code