10,8 mln zł rządowego wsparcia trafi do gmin z subregionu północnego województwa śląskiego na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej


To kolejna pula środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowy przedstawicielom gmin wręczono 9 marca 2021 roku w Pankach w powiecie kłobuckim.

 

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu północnego: Blachownia, Janów, Panki, Przyrów, Niegowa, Starcza, Popów, Przystajń oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Janów i Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Łączna wartość dofinansowania to blisko 10,8 mln zł. Oprócz tego wręczono także umowy gminie Kozy z subregionu południowego (wartość dofinansowania 2 mln zł) i gminie Mstów, na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem i instalacją fotowoltaiczną (wartość dofinansowania to 733 tys. zł).

– Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że władze regionu dbają o rozwój całego regionu, także gmin znajdujących się w subregionie północnym. Gospodarka wodno-ściekowa jest niezwykle istotnym elementem infrastruktury w gminach wiejskich, a ich włodarze doskonale wiedzą jakie są najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Życzę udanych realizacji i zachęcam do aplikowania o dostępne środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówiła Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku.

Warto przypomnieć, że w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.