Związkowcy i Zarząd ISD Huty Częstochowa rekomendują Sunningwell Intenational Polska


Po poniedziałkowym proteście związków zawodowych ISD Huty Częstochowa w upadłości przed przez Sądem Gospodarczym w Częstochowie, dzień później, 10 września br. w siedzibie ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. odbyło się spotkanie wyznaczonego przez sędzię-komisarz syndyka Mieczysława Radeckiego z prezesem ISD Huty Częstochowa Anatoliyem Fedyaevem i przewodniczącymi sześciu związków zawodowych w Hucie.

Syndyk przedstawił informacje o zgodzie sędzi-komisarz na wyznaczenie dzierżawcy Przedsiębiorstwa. Syndyk omówił złożone oferty dzierżaw, które złożyły dwie firmy: Congor Holding S.A. z siedzibą w Poraju i Sunningwell Intenational Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Związki zawodowe i Zarząd ISD Huty Częstochowa w upadłości w związku z brakiem prawnej możliwości przejęcia przedsiębiorstwa w formie pre-pack, spośród tych dwóch ofert dzierżawy rekomendowali syndykowi podpisanie umowy dzierżawy z Sunningwell Intenational Polska, którego oferta była wyższa niż oferta Congor Holding S.A, Syndyk wybrał Sunningwell Intenational Polska, która zobowiązała się płacić 1,71 mln zł za miesiąc.
Niestety, dzień później syndyk Mieczysław Radecki zrezygnował z pełnienia funkcji. Sędzia-komisarz wybrała nowego syndyka Mateusza Bienioszka, który ma duże doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Nie wiadomo jednak, czy obowiązuje go wcześniejsza decyzja o wyborze dzierżawcy Huty.
Oferty dzierżawy nie złożyła firma Corween Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Liberty Group). Złożyła natomiast do Sądu Okręgowego zażalenie na wcześniejszą decyzję Sądu, który nie wyraził zgody na przeprowadzenie upadłości przygotowanej (pre-pack), w ramach której inwestor chciał przejąć Hutę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code