Zmiana frontu w sprawie bezdomnych w Częstochowie


INFORMACJA CZĘSTOCHOWSKIEGO MOPS W SPRAWIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W ramach ogłoszenia dot. świadczenia usług społecznych, prowadzonego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, dwa podmioty, które złożyły najkorzystniejsze oferty w części II, III oraz IV postępowania, odstąpiły od podpisania umów. Mowa o Stowarzyszeniu MONAR oraz Akademii Innowacji Społecznych. Obie organizacje zgodnie podkreślają, że za ich decyzją stoi dobro osób bezdomnych oraz ich podmiotowe traktowanie, które jest podstawą misji działalności obu organizacji.

Zgodnie z procedurami MOPS w kolejnym etapie prowadzonego postępowania zaprosi do rozmów i podpisania umów podmioty, których oferty znalazły się na drugim miejscu prowadzonego postępowania, tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape.

Należy podkreślić, że zarówno Stowarzyszenie MONAR jak i Akademia Innowacji Społecznych w działalności kierują się dobrem wspieranych osób, w tym osób bezdomnych, poszanowaniem ich potrzeb i podmiotowym traktowaniem każdego człowieka potrzebującego pomocy. Kierując się tymi zasadami oba podmioty zdecydowały, iż w przypadku bezdomnych częstochowian najkorzystniej będzie jeśli pozostaną oni w Częstochowie lub bliskiej odległości.

Decyzja podjęta przez przedstawicieli obu organizacji została przedstawiona i omówiona z dyrektor MOPS Małgorzatą Mruszczyk podczas spotkań zorganizowanych w MOPS w celu omówienia warunków realizacji umów, których termin uzgodniono już na etapie publikacji wyników postępowania.

Dobro osób bezdomnych oraz ich godne i podmiotowe traktowanie było na każdym etapie sprawy kwestią nadrzędną dla MOPS w Częstochowie. Budujące jest, że wartości i cele określone w tej kwestii przez przedstawicieli MOPS okazały się całkowicie zbieżne tymi jakimi kierują się Stowarzyszenie MONAR oraz Akademia Innowacji Społecznych.

Należy podkreślić, że wolą dyrektora ośrodka oraz osób przygotowujących dokumentację dotyczącą postępowania na świadczenie usług schronienia od samego początku było zapewnienie osobom bezdomnym respektowania i poszanowania ich praw oraz podmiotowe traktowanie. Równocześnie wymagania ustawy prawo zamówień publicznych określa zasady postępowania w tym trybie, które również muszą być przestrzegane.

Warto pamiętać, że działania na rzecz osób bezdomnych, które są realizowane w Częstochowie od lat, i przebiegają w sposób wzorcowy, opierają się na zaangażowaniu, wysiłku i pracy wielu osób zatrudnionych w MOPS oraz skupionych wokół organizacji ściśle z nami współpracujących. Wspólnie tworzymy partnerstwo przeciwdziałające problemowi bezdomności, razem planujemy i realizujemy działania, dzięki którym pomoc osobom w kryzysie bezdomności jest świadczona w mieście zgodnie z najwyższymi standardami.

Szum informacyjny, który pojawił się w całej sprawie, a także krążące w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje dotyczące prowadzonego postępowania godzą w dobre imię ośrodka oraz dotykają pośrednio także wszystkich działań podejmowanych wspólnie z partnerami. Zapewniam, że nadal będziemy działać zgodnie z etyką zawodową i kierując się zawsze na pierwszym miejscu dobrem i podmiotowym traktowaniem osób, którym oferujemy wsparcie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Małgorzata Mruszczyk

Jeden komentarz dla “Zmiana frontu w sprawie bezdomnych w Częstochowie”

  • Avatar
    Magdalena BUBIEŃ Nowak. pisze:

    Od wewnątrz znam sytuację od lat,nie tylko jako jeden z wieloletnich wolontariuszy na rzecz takich osób.Znam z autopsji i wiele,ba bardzo wiele w tej sprawie mogę powiedzieć.Obiecuję,że jeśli będę potrzebna to i ok setek ludzi poprze moje świadectwo na ten temat.Pozdrawiam Cię Małgosiu Mruszczyk.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code