XIX Konkurs Dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka


9 grudnia 2018 roku w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie odbyła się XIX edycja Konkursu Dendrologicznego im. Prof.
Janusza Hereźniaka dla młodzieży szkół podstawowych i średnich pod hasłem: „Znam drzewa i krzewy”.

Organizatorzy konkursu – Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie i IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, podkreślają, że przedsięwzięcie, które zainicjował wielki miłośnik przyrody – prof. Janusz Hereźniak, kultywuje pamięć zasłużonego
Profesora i wspaniale rozwija zainteresowania uczniów.
– W pierwszym, pisemnym etapie konkursu uczestnicy musieli rozwiązać test pisemny złożony z 50 pytań z zakresu:
morfologii, geografii i ekologii roślin oraz ochrony drzew i krzewów. Drugi etap, też pisemny, polegał na rozpoznaniu nazw gatunkowych drzew na podstawie rysunków liści, igieł i owoców14 pospolitych drzew,za co można było uzyskać maksymalnie 14
punktów – informują z Komitetu Organizacyjnego Konkursu wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr Maria
Jasińska i pedagog Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie mgr Barbara Wcześniak – opiekunka szkolnego koła LOP i organizatorka konkursu.
Do konkursu przystąpiło 31 uczniów,w tym: ze szkół podstawowych – 6 uczniów (tj. 5 ze SP nr 3 /z Kłobucka /z wygaszanym gim−
nazjum/ i 1 ze SP nr 53 w Częstochowie) oraz 25 uczniów ze szkół średnich. Reprezentowali oni IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie – 10 uczniów, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie – 5 uczniów, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie – 3 uczniów, Zespół Szkół Ogólnokształcąco−Technicznych) w Lublińcu – 4 uczniów oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie – 3 uczniów.
Nad pracami pochyliło się Jury Konkursu w składzie: wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr inż. Jerzy Suchy
(przewodniczący), Kierownik Działu Przyrody Muzeum Regionalnego w Częstochowie dr Ewa Kaczmarzyk oraz wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr Maria Jasińska. Jury przyznało następujące nagrody indywidualne i zespołowe.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Nagrody indywidualne
1 m. Wiktoria Pytel−Baran (SP nr 3 w Kłobucku), 2 m. Sandra Makles – (SP nr 3 w Kłobucku), 3 m. Ireneusz Motyl – (SP nr 53 w
Częstochowie)
Wyróżnienia: Natalia Walicka – (SP nr 3
w Kłobucku), Julia Biernacka – (SP nr 3 w Kłobucku)
SZKOŁY ŚREDNIE
Nagrody indywidualne:
1 m. Weronika Krawczyk – (Zespół Szkół Ogólnokształcąco−Technicznych w Lublińcu), 2 m.
ex aequo Julia Miszta i Tomasz Derda po 36
pkt. (obydwoje IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), 3 m. Adrianna Krzak – (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie).
Wyróżnienia: Gabriela Golec – (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), Aleksandra Nolbert – (Zespół Szkół Ogólnokształcąco−Technicznych w Lublińcu), Aleksandra Konopka –31 pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie).
Główną, Przechodnią Nagrodę Zespołową Konkursu – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy – zdobył 10−osobowy zespół uczniów z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, przygotowany przez mgr Barbarę Wcześniak.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code