XIX Konkurs Dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka


9 grudnia 2018 roku w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie odbyła się XIX edycja Konkursu Dendrologicznego im. Prof. Janusza Hereźniaka dla młodzieży szkół podstawowych i średnich pod hasłem: „Znam drzewa i krzewy”.

Organizatorzy konkursu Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie i IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, podkreślają, że przedsięwzięcie, które zainicjował wielki miłośnik przyrody – prof. Janusz Hereźniak, kultywuje pamięć zasłużonego Profesora i wspaniale rozwija zainteresowania uczniów.
W pierwszym, pisemnym etapie konkursu uczestnicy musieli rozwiązać test pisemny złożony z 50 pytań z zakresu: morfologii, geografii i ekologii roślin oraz ochrony drzew i krzewów. Drugi etap, też pisemny, polegał na rozpoznaniu nazw gatunkowych drzew na podstawie rysunków liści, igieł i owoców14 pospolitych drzew, za co można było uzyskać maksymalnie 14 punktów – informują z Komitetu Organizacyjnego Konkursu wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr Maria Jasińska i pedagog Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie, mgr Barbara Wcześniak – opiekunka szkolnego koła LOP i organizatorka konkursu.
Do konkursu przystąpiło 31 uczniów, w tym: ze szkół podstawowych – 6 uczniów (tj. 5 ze SP nr. 3 /z Kłobucka /z wygaszającym gimnazjum/ i 1 ze SP nr. 53w Częstochowie) oraz 25 uczniów ze szkół średnich. Reprezentowali oni IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie – 10 uczniów, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie – 5 uczniów, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie – 3 uczniów, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych) w Lublińcu 4 uczniów oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie – 3 uczniów.
Nad pracami pochyliło się Jury Konkursu w składzie: wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr inż. Jerzy Suchy (przewodniczący), Kierownik Działu Przyrody Muzeum Regionalnego w Częstochowie dr Ewa Kaczmarzyk oraz wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie mgr Maria Jasińska. Jury przyznało następujące nagrody indywidualne i zespołowe.
Szkoły podstawowe
Nagrody indywidualne

1m. Wiktoria Pytel-Baran (SP nr. 3 w Kłobucku), 2m. Sandra Makles – (SP nr. 3 w Kłobucku), 3m. Ireneusz Motyl – (SP nr. 53 w Częstochowie)
Wyróżnienia: Natalia Walicka – (SP nr. 3 w Kłobucku), Julia Biernacka (SP nr. 3 w Kłobucku)

Szkoły średnie
Nagrody indywidualne:
1 m. Weronika Krawczyk – (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu), 2 m. ex aequo Julia Miszta i Tomasz Derda po 36 pkt. (obydwoje IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), 3 m. Adrianna Krzak – (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)
Wyróżnienia: Gabriela Golec – (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), Aleksandra Nolbert – (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu), Aleksandra Konopka –31pkt. (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)
Główną, Przechodnią Nagrodę Zespołową Konkursu – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy – zdobył 10-osobowy zespół uczniów z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, przygotowany przez mgr Barbarę Wcześniak.
R

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *