Studia dualne, nowe kierunki


REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Od 1 czerwca do 15 lipca 2019 roku trwa rekrutacja na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. O nowych możliwościach edukacyjnych w UJD podczas konferencji prasowej mówili: prorektor ds. studenckich dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał, dr Małgorzata Niemiec-Knaź, dr Andrzej Skwara i dr Marcin Sosnowski.

Częstochowski Uniwersytet aktualnie oferuje około 40 kierunków kształcenia. Są też nowości. Od nowego roku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będą już jednolitymi, pięcioletnimi kierunkami. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa. Wstąpiliśmy z wnioskiem o zgodę na uruchomienie tego typu kształcenia. Czekamy na odpowiedź i mamy nadzieję, że lada moment uzyskamy zgodę – mówi prorektor ds. studenckich d hab. prof. UJD Grażyna Rygał.
Jak dodaje Pani Prorektor Uczelnia rozpoczęła intensywną współpracę ze środowiskiem gospodarczym. – Obok kształcenia na tradycyjnych kierunkach podejmujemy wyzwania, które są reakcją na potrzeby społeczeństwa i otworzyliśmy dwa kierunki realizowane w systemie dualnym. Polega to na tym, że uczelnia podpisuje umowę z jednostką gospodarczą i student uczy się dwutorowo: teorię pozyskuje na terenie uczelni, a praktykę wykonuje w jednostce, z którą podpisujemy umowę. W konsekwencji student odbywający praktyki w danym przedsiębiorstwie ma duże szanse na podjęcie w nim pracy. Ten system edukacji realizujemy w ramach wygranego projektu unijnego – podkreśla prorektor Grażyna Rygał.
Pierwszy kierunek dualny to: innowacyjne technologie i nowoczesne materiały. To studia inżynierskie, trwające 3,5 roku: dwa lata studenci spędzają na uczelni, a półtora roku na praktykach i stażach. Kształcimy na nim w dwóch specjalnościach. Pierwsza to: prototypowanie wirtualne, czyli wdrażanie nowego produktu na rynek z wykorzystaniem technik komputerowych. To specjalność unikatowa w skali kraju, pożądana przez pracodawców. Druga specjalność to: design i wzornictwo przemysłowe, w której również wykorzystywane są techniki komputerowe. Ale najważniejsze w studiach dualnych jest to, że są one nie tylko odpowiedzią na potrzeby przyszłych studentów, ale głównie są odpowiedzią na potrzeby pracodawców – mówi dyrektor Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, dr Marcin Sosnowski. Jak dodaje studia dualne są współtworzone przy współpracy pracodawców.
– Już na etapie planowania programu studiów konsultowaliśmy wszystkie aspekty z pracodawcami, czyli jest to kierunek szyty na miarę i przygotowany pod potrzeby wszystkich stron: studentów i pracodawców. Pracodawcy mają też duży udział procesie toku studiów. Realizując część zajęć teoretycznych, przygotowują przyszłych swoich pracowników do realizacji różnych zadań w swoich przedsiębiorstwach. Staże są płatne, student może zarobić łącznie około 25 tysięcy złotych. Ma również możliwość zdobycia certyfikatów realizowanych przez firmy zewnętrzne i honorowanych w całej Europie. Kluczowym jest to, że nasz absolwent bez problemu znajdzie pracę i w zasadzie będzie stał przed wyzwaniem wybrania najlepszej oferty z grona pracodawców, którzy zaoferują mu pracę. Wejdzie na rynek pracy w sposób dynamiczny. System nie stworzył się znikąd. Projekt studiów dualnych jest w UJD realizowany od kilku lat. Taki system edukacji odbywa się na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Sprawdził się i stał się podstawą do rozszerzenia tego typu kształcenia. – dodaje dr Sosnowski.
Uczenia pozyskała solidnych i znaczących partnerów, działających w wymiarze globalnym. Są to firmy: CHIRMED, Grupa Wulkan, BOCAR i ANSYS. CHIRMED to firma produkująca narzędzia chirurgiczne, BOCAR produkuje zabudowy i wyposażenia do wozów straży pożarnej, a Wulkan dostarcza swoje produkty dla branży samochodowej. Największą firma jest ANSYS, która dostarcza oprogramowania inżynierskie wspierające przygotowanie nowych produktów w różnych branżach.

O kolejnym kierunku dualnym – języku niemieckim w obrocie gospodarczym (edukacja trwa trzy lata i kończy się licencjatem) opowiedziała dr Małgorzata Niemiec-Knaź. Miał być on już uruchomiony w ubiegłym roku, jednak jego start przesunięto na rok akademicki 2019/2020.
– Ten kierunek kształci pracowników dla bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku usług wspólnych, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. W tej branży w całym kraju jest zatrudnionych około 300 tysięcy osób, w skali jednego roku zatrudnienie w tej branży wzrosło o 30 procent. Również w Częstochowie to prężny rynek, w tym pionie zatrudnionych jest około tysiąc osób – pracodawcą jest przede wszystkim TRW. Usługi wspólne, to rozliczenia księgowe, podróży służbowych, bankowe. Nasi absolwenci, po germanistyce, gdzie wprowadziliśmy język zawodowy, z powodzeniem pracują już w tej branży. Ale w tym programie nie tylko uczymy języka niemieckiego. Stawiamy na kształtowanie kompetencji miękkich i umiejętności językowych na najwyższym poziomie; kładziemy też nacisk na kontynuację nauki języka angielskiego z elementami biznesu. Pragnę podkreślić, że w branżach usług wspólnych język niemiecki jest na drugim miejscu po języku angielskim. Znajomość języka niemieckiego jest doceniana przez pracodawców. Osoby legitymizujące się dobrą znajomością tego języka mogą otrzymać do pensji bonus finansowy w wysokości 700 złotych. A dodam, że za znajomość francuskiego taki bonus to 500 zł, a za portugalski – 300 zł – mówi dr Małgorzata Niemiec-Knaź.
Dr Andrzej Skwara podkreślił, że na tym kierunku oprócz płatnych, kompetencyjnych staży, uczelnia może zaoferować dodatkowe elementy wsparcia w postaci kursów i zdobycia certyfikatów. Zachęca do nauki, bowiem ten cykl edukacji jest jednorazowy, może już się nie powtórzyć, bowiem pieniądze na staże pochodzą z projektu unijnego. Jest to zatem wyjątkowa okazja zdobycia wykształcenia poszukiwanego na rynku pracy. Trzeba też dodać, że w Częstochowie jest firma, która podczas rekrutacji pracowników promuje znajomość języka niemieckiego, a my właśnie ten język kształcimy także w wymiarze biznesowym. Ponadto student tego kierunku będzie ćwiczony w umiejętnościach administracyjnej obsługi firmy w językach niemieckim i angielskim. Zyska też wiedzę z rachunkowości i ekonomii oraz posiądzie umiejętności budowania relacji interpersonalnych i interkulturowych dodaje.
Na UJD aktualnie studiuje ponad pięć tysięcy studentów. – Otwieramy nowe kierunki, bo jak wynika z naszych analiz są one kołem napędowym i dają wzrost liczby studentów. Oczywiście staramy się utrzymywać klasyczne kierunki uniwersyteckie, jak matematykę, która aktualnie zyskuje popularność. W ostatnich latach liczba studentów wzrasta, rocznie przybywa nam od 100 do 200 studentów. To jest dobry symptom. Jesteśmy młodym uniwersytetem i walczymy o swoją pozycję. I myślę, że idzie nam to dobrze. Uczelnia otwiera kierunki kształcenia w języku angielskim – w tym roku będą to chemia i fizyka. Kolejnymi są studia magisterskie: dziennikarstwo i kultura mediów oraz muzyka przestrzeni publicznej. Będziemy też wprowadzać pielęgniarstwo w systemie niestacjonarnym. Słuchamy oczywiście studentów. Właśnie ich sugestie sprawiły, że przygotowujemy się do otwarcia kierunków drugiego stopnia z kosmetologii oraz turystyki i rekreacji. Myślimy też o uruchomieniu ekonomii pierwszego stopnia. Trzeba też dodać, że jesteśmy w grupie liderów kształcenia metodą Tutoringu. Pracujemy dwoma metodami Tutoring rozwojowy nastawiony jest na indywidualną relację mistrz-uczeń, a akademicki pomaga w rozwoju naukowym studenta – konkluduje prorektor ds. studenckich dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał.

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code