Ks. major pilot Szczepan Walkowski sercem Polak przyjaciel Argentyny


W dniu 22 czerwca 2019 roku w klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie została odprawiona Msza św. w intencji 50 rocznicy śmierci ks. Szczepana Walkowskiego w imieniu JE Biskupa Edwarda Janiaka z Diecezji Kaliskiej Mszę św. Odprawił Ojciec Przeor dr Piotr Polek, w koncelebrze byli ks. Prałat Henryk Orszulak i ks. podpułkownik z Diecezji Kaliskiej reprezentujący JE Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. generała brygady Józefa Guzdka.

Ojciec Przeor w czasie liturgii przeczytał pismo od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – ,,Tragiczne wydarzenia II wojny światowej boleśnie dotknęły Polskę i Jej,społeczeństwo Re zimy totalitarne niemieckiej III rzeczy i Związku Radzieckiego doprowadziły do śmierci milionów Polaków poprzez działania wojenne oraz zaplanowane ludobójstwo na niewyrażalną skale. Wielu patriotów którzy swoją praca w warunkach pokoju mogli przysłużyć się rozwojowi Ojczyzny chwyciło za broń poświęcając się walce o Niepodległość, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Do tego grona należał również ks. major pilot Szczepan Walkowski.
Działacz społeczny,sportowiec oddany Bogu i ludziom wobec wybuchu wojny i klęski kampanii wrześniowej prosi przełożonych o skierowanie do formujących się oddziałów polskich w Francji. Stamtąd trafia do Wielkiej Brytanii gdzie pełni posługę duszpasterską dla piskich pilotów. Samemu odbywając kurs pilotażu i realizując misje bojowe. Ten wycinek życia ks. Szczepana Walkowskiego pokazuje jego hart ducha odwagę waleczność poświęcenie misji jaka była służba Bogu i walka o polską niepodległość. Był on polskim Bohaterem. Dzięki Towarzystwu Historycznemu im. Szembeków za pielęgnowanie pamięci o ks. Szczepanie Walkowskim jego życie zwłaszcza posługa pełniona wobec pilotów Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii zasługuje na upamiętnienie. Był on polskim patriotą oddanym Bogu i sprawie n niepodległości Ojczyzny. Jego czyny i podstawa powinny stanowić inspirację dla żołnierzy współczesnego Wojska Polskiego, Działalność popularyzowania Towarzystwa przyczynia się do tego oraz zasługuje na najwyższe uznanie
Ks. Prałat Henryk Orszulak odczytał stosowne pismo od Pani Ambasador Argentyny Any Marii Ramirez -,,W imieniu Ambasady Argentyny w imieniu pani Ambasador Any Marii Ramirez chciałbym podziękować za zaproszenie wystosowane przez Prezesa Towarzystwa Historycznego imienia Szembeków pana Władysława Szelaga. To zaszczyt być tu dziś obecnym by złożyć z Państwem hołd księdzu majorowi Szczepanowi Walkowskiemu,człowiekowi o polskim sercu i przyjacielowi Argentyny. Imigranci z różnych stron świata przebywali do Argentyny by tam pracować zapewnić sobie dobrobyt wnosząc tym samym nieoceniony wkład w rozwój ojczyzny kształtowania tożsamości. Im Polski trzecia pod względem liczebności Argentynie odegrała tym szczególna rolę za co będziemy wdzięczni.. ksiądz Walkowski wysiadł ze statku w Argentynie ponad siemiedziąt lat temu Towarzyszył mu obraz Matko Bożej Częstochowskiej. Mówiąc o dziełach Księdza Walkowskiego warto podkreślić założenie Stowarzyszenia Lotników Polskich,intensywna pracę duszpasterską oraz oddał w redagowaniu Głosu Polskiego gazety która do dziś czytana przez członków polskiej społeczności. Marzeniem ks. Walkowskiego było stworzenie ośrodka katolickiego w Argentynie Kościoła domu opieki dla osób starszych cmentarza – by w ten sposób połączyć trzy ważne elementy opiekę nad starszymi służbę Bogu wychowanie młodzieży by wypełniała swoje chrześcijańskiej obowiązki i opiekę nad starszymi. Stojąc także wizję przystępując do budowy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na część Tej która towarzyszyła mu w podróżny do Argentyny. Dziś s pięćdziesiąt lat po jego tragicznej śmierci dzieła księdza Walkowskiego jest nadal żywy i daje wydajne owoce wśród Polaków i Argentyńczyk. W domu parafii Matki Bożej Częstochowskiej w każdą sobotę gromadzą się synowie i wnuki dzieci którym ksiądz Walkowski zaszczepił miłość do Boga do ich ojczyzny Polski. Młodzi ludzie wciągają polska flagę na Jego cześć biorą udział w lekcjach polskiego pielęgnując tradycje swoich przodków Polscy harcerze realizują wspólne działania ze skautami z Argentyny/ Co roku odprawiona jest po hiszpańsku msza św. dla uczczenia pamięci księdza Walkowskiego w której uczestniczą członkowie i argentyńskiej społeczności katolickiej. W tym roku msza zbiegła się z Dniem Polskiego ostatnia obchodzącym w Argentynie 8 czerwca począwszy od 1995 roku dla upamiętnienia Polaków którzy z miłością wytrwałością poświeceniem przyczynili się do tworzenia historii naszego kraju. Ksiądz Walkowski jest znakomitym wzorem do naśladowania z którego my Polacy Argentyńczycy powinnyśmy być dymi, Na uroczyste Msze św przybyli samorządowcy Konsul z Ambasady Argentyny Migiel Anchel Kunia, Wojsko Polskie z 15 Brydy Operacyjnej Dowodzenia z Sieradza,przedstawiciele z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina,
Po uroczystej mszy św, z Wojskiem Polskim z 15 Brygady Operacyjny Dowodzenia z Sieradza udaliśmy się na cmentarz, by tutaj przy modlitwie Ojca Przeora dr Piotra Polka i ks. Prałata Orszulaka pomodlić się przy symbolicznym grobie Ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego z arstysta wojskowa kwiaty złożyli w imieniu Pani Ambasador Argentyny Any Marii Ramirez kwiaty złożył Pan Konsul Migel Anchel Kunia kwiaty od Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina sod Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda szeląga kwiaty złożyli Członek Honorowy Towarzystwa Historycznego im Szembeków składają Władysław Grabiński i Eugeniusz Pakula Kwiaty od Wicemarszałka Senatu profesora profesora Michała Seweryńskiego składa asystentka Pawlak kwiaty składa Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek od Samorządu Wieruszowskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Spigiel i Wiceprzewodniczący Czesław Wróblewski.. Po modlitwie Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg zaprosił do Wieruszowskiego Domu Kultury by tutaj zaprosić na sympozjum pt Ks. major pilot Szczepan Walkowskisercem Polak Przyjaciel Argentyny oraz otwarcie wystawy o tej samej nazwie autorstwa Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga. Otwierając sympozjum na wstępnie Prezes Szeląg wspomniał wszystkim zebranym na sympozjum że w roku 2018 Wieruszów obchodził 650 lecie grodu wieruszowskiego. Tutaj w Wieruszowie Ojców paulinów zmarł Przeor z Jasnej Góry z okresu Potopu Szwedzkiego Ojciec Augustyn Kordecki. Tutaj był w Wieruszowie i odprawił mszę św. kardynał koral Wojtyła ówczesny Metropolita Krakowski – obecnie Święty Jan Paweł II. Sylwetkę Ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego stosowny referat wygłosiła Pani Ewelina Dziewońska Chudy Prezes Oddziału Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Częstochowie przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im Długosz. Tekst opracowany przez Prezesa Szeląga, przypominając Jego bogate życie i działalność duszpasterska w Argentynie. Swoje pierwsze kroku jako uczeń Gimnazjum Kępińskiego tutaj także w skautingu, sportowiec i społecznik, wychowany w duchu katolickim przy klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie. Po Jej wystąpił z swoim referatem dr Adam Gałjowski z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Warszawy referat pt Polacy w Argentynie wczoraj i dziś. Tutaj Polacy poszukując swego miejsca w nowej Ojczyźnie Argentyny poszukiwali pracy i działalności Związku Polaków w Argentynie czy w Polskiej Misji katolickiej.
Po referacie wytapla pan Konsul z Ambasady Argentyny Migiel Anchel Kunia który przybił wielki wkład Księdza Szczepana Walkowskiego jego prace dla Polonii Ar getyńskiej i działalność dla mieszkańców Argentyny
Asystencka Wicemarszałka Senatu RP Michała Seweryńskiego Pani Pawlak przeczytała stosowne pismo.
Ostatnim prelegentem był Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, który przypomniał swoja działalność 30 lecia popularyzacji wokół ks. Walkowskiego i Jego rodziny w roku 1989 poznał dzięki ks. dr Bronisławowi Prederowi rodem z Wieruszowa pani Teresę Walkowska która prosiła aby ocalił od zapomnienia Jej brata Szczepana. W roku 199 z Ojcem Przeorem Knapkiem odbyła się doniosła uroczystość w klasztorze Ojców paulinów najpierw msza św. A potem wieczór wspomnień o Rodzinie Walkowskich, warto przypomnieć siostrę ks. Szczepana Walkowskiego Helenkę brała odział w Powstaniu Warszawskim była w niemieckich obozach koncentracyjnych wielka skromna postać. W roku 2004 w Warszawie spotkałem się z JE Biskupem Wojska Polskiego Ks generałem brygady Tadeuszem Płoskim który wyraził zgodę bu w Wieruszowie w roku 2005 przygotować doniosła uroczystość z Jego udziałem, To było wielkie wydarzenie dla mieszkańców Wieruszowa. Z mojej inicjatywy Ojciec paulin w imieniu Ojca Przeora dr Piotra Polka poświęcił Rondo im. ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego To był grudzień 2018 r, Wtedy w Kaliszu w Kurii Diecezji Kaliskiej spotkałem się z JE Biskupowi Edwardem Janiakiem ustaliłem termin przygotowania uroczystości w Wieruszowie.
8 czerwca 2019 roku w 50 rocznice śmierci tragicznej ks. Szczepana Walkowskiego o na Rynku Wieruszowskim wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z Warszawy. Obecnie 17 listopada 2019 roku o godz. 12. 40 JE Ksiądz kardynał ka zmierz Nycz Metropolita Warszawski w parafii Wszystkich świętych w Warszawie odprawi msze Św, w intencji Dwóch Prymasów z Rodu Szembeków i w intencji 50 rocznicy śmierci ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego. Sa plany aby jeszcze w tym roku w Warszawie w Domu Polonii przygotować wystawę mojego autorstwa pt ks. major pilot Szczepan Walkowski sercem Polak Przyjaciel Argentyny. Jest jest tez możliwość aby wystawę i stosowny referat przygotować w Watykanie dla Ojca świętego papieża Franaszki a w roku 2021 w Benos Aries
Rok 2022 z okazji 110 rocznicy urodzin ks. Szczepana Walkowskiego majora pilota w Wieruszowie pt. Lotnik Społecznik Rodem z Wieruszowa – Przyjaciel Argentyny.
Serdecznie dziękuje JE Biskup wo Diecezji Kaliskiej Ks Edwardowi Janiakowi ze mogłem przygotować wydarzenie w Wieruszowie.
Kępno też pamięta o Księdzu majorze pilocie Szczepanie Walkowskim

Władysław Ryszard Szeląg
{prezes Zarządu Krajowego
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
w Warszawie.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *