Pomocowiec – zawodowo i na co dzień


Rozmowa z radną Miasta Częstochowy Moniką Pohorecka, kandydatką do Rady Miasta. Dzielnice: Ostatni Grosz – Raków – Wrzosowiak

Monika Pohorecka – lat 38, mężatka, dwie córki: Ola lat 8 i Zosia lat 5. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. W marcu 2015 r., odznaczona Certyfikatem ,,SAMORZĄDOWIEC PRZYJAZNY RODZINIE” nadanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla życia i rodziny w Warszawie. Radna miasta Częstochowy kadencji 2014-2018, Przewodnicząca Komisji zdrowia i pomocy społecznej.

Obserwując Pani pracę na polu społecznym i zawodowym można bezsprzecznie określić Panią mianem „Pomocowiec w życiu prywatnym i zawodowym”.
Tak rzeczywiście się w moim życiu złożyło, że już od najmłodszych lat, najpierw jako harcerka, później wolontariuszka podczas studiów, wreszcie w pracy zawodowej oraz jako radna miasta ostatniej kadencji zajmowałam się i zajmuję pomocą człowiekowi, w szerokim aspekcie tego określenia…..

Od wielu lat pracuje Pani na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy
Obecnie jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pracuję z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. Przemoc to działanie naruszające podstawowe prawa i dobra osobiste człowieka, dlatego od lat podejmuję działania w celu ograniczenia tego zjawiska, towarzyszących mu dysfunkcji, oraz poprawy kondycji rodzin doświadczających przemocy, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

Jest Pani Radną Miasta obecnej kadencji i przewodniczy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Jestem bardzo wdzięczna i dziękuję za ogromny kredyt zaufania, którym mnie Państwo cztery lata temu obdarzyliście, oddając na mnie swój głos i wybierając mnie do Rady Miasta Częstochowy. Pracuję na rzecz Mieszkańców naszego miasta, a ze zdwojoną siłą skupiam się na dzielnicach, które mam zaszczyt reprezentować: Raków, Wrzosowiak i Ostatni Grosz. Jako radna miasta ostatniej kadencji zabiegałam m.in. o równe traktowanie naszego regionu, postulowałam o zwiększenie liczby i budowę mieszkań w naszym Mieście, poprzez wykorzystanie wolnych zasobów komunalnych. Wnioskowałam o wzrost środków na pomoc kobietom opuszczającym domy dla bezdomnych kobiet z dziećmi, matkom wychowującym samotnie dzieci, ofiarom przemocy domowej i rodzinom w trudnej sytuacji materialno-bytowej, dzieciom i młodzieży opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne.

Zdrowie i pomoc społeczna to dwa bardzo szerokie i ważne obszary w przestrzeni życia publicznego. Czy łatwo je połączyć w pracy jednej komisji ?
To prawda, zakres prac komisji, której przewodniczenie mi powierzono, jest bardzo szeroki. Pomoc społeczna to sieć wsparcia i dostępność różnorodnych instytucji i organizacji ułatwiających reintegrację osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. To również część systemu polityki społecznej, której celem jest stworzenie zintegrowanego i skutecznego systemu wsparcia.
Sektor zdrowia publicznego wymaga również interdyscyplinarnych rozwiązań i działań, zmierzających do wypracowania optymalnych efektów dla ochrony zdrowia naszych Mieszkańców, a przede wszystkim ułatwienie dostępności do specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach osób wymagających specjalistycznej opieki.
W ramach pracy w komisji podejmowałam działania, mające na celu poprawę jakości ochrony zdrowia w naszym mieście, zwiększenie środków na podniesienie poziomu świadczonej opieki zdrowia i życia osób chorych, niepełnosprawnych.

Jakimi jeszcze problemami zajmowała się Pani pełniąc funkcję Radnej Miasta Częstochowy?
Poprawa stanu dróg, lokalnych ulic i uliczek osiedlowych to wyzwanie, które realizuję z dużą determinacją. Pozyskiwane środki z funduszy europejskich muszą służyć budowie lokalnych ulic, poprawie jakości peryferyjnych miejsc i terenów w mieście. Dzielnice, które reprezentuję w Radzie Miasta nadal w wielu obszarach są zapomniane i zaniedbane. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż trasy DK1, to jedna z najpilniejszych spraw dla Mieszkańców dzielnicy Raków, a którą się zajmuję od początku kadencji i którą obiecuję kontynuować, jeżeli dana mi będzie taka możliwość. Duże zasoby pieniężne z budżetu miasta lokowane są w centralnej części naszej aglomeracji, tym samym pomijane są dzielnice wymagające wsparcia finansowego w celu rozwoju i polepszenia jakości życia ich Mieszkańców.
Jednym z podstawowych celów, jaki chcę dalej realizować to podniesienie poziomu życia częstochowskich rodzin, poprawa kluczowych układów komunikacyjnych w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, żłobkach i placów zabaw.

Obok funkcji społeczno-politycznych wypełnia Pani ważną rolę mamy i żony…
Jestem żoną, matką dwójki małych dzieci, pracującą na pełnym etacie, dlatego znam problemy tysięcy kobiet w tym mieście, codzienne trudności, z jakimi boryka się przeciętna mieszkanka Częstochowy. Nie są mi obojętne ból, cierpienie, potrzeba normalnego godnego życia, z którymi spotykam się na co dzień w swojej pracy.
Dlatego chcę działać. Wspieram ludzi, dobro człowieka jest dla mnie podstawową wartością. Potrafię łączyć delikatność uczuć z wyrazistym temperamentem i żelazną konsekwencją w działaniu.
Chcę postawić na: Normalność, Zwyczajność, Jawność Życia Publicznego.

A w wolnych chwilach, co Panią pasjonuje?;
Uwielbiam czytać i spędzać czas z moimi ukochanymi córeczkami Olą i Zosią i to dla Nich chcę zabiegać o LEPSZĄ CZĘSTOCHOWĘ!!! Nie chcę, aby stąd wyjeżdżały, pragnę, aby w tym Mieście mogły żyć spokojnie, godnie i szczęśliwie.

AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code