Poczta bliżej swoich klientów


Uroczyste otwarcie Filii Urzędu Pocztowego Węglowice.
3 grudnia 2018 r. w Węglowicach (w budynku miejscowej szkoły) nastąpiło uroczyste uruchomienie Filii Urzędu Pocztowego Wręczycy Wielkiej. To 77 placówka w regionie częstochowskim, której podniesiono rangę urzędniczą.

– Ta strategia to ważny element otwartości Poczty Polskiej na oczekiwanie społeczne. Urząd pocztowy, zwłaszcza na wsi jest niezbędnym czynnikiem sprawnej obsługi klientów – podkreślili obecni na uroczystości parlamentarzyści: poseł Lidia Burzyńska i poseł Andrzej Gawron oraz senator Ryszard Majer. Nieobecny z powodu obowiązków służbowych sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, którego reprezentowała dyrektor biura Grażyna Matyszczak, w swym liście gratulacyjnym, przekazanym na ręce dyrektora RS Katowice Klaudiusza Herciga tak skomentował wydarzenie: „Zgodnie z obietnicami, Poczta Polska odbudowuje sieć swoich placówek w mniejszych miejscowościach naszego kraju. Jest to możliwe dzięki programowi rządu polskiego i współpracy z samorządami lokalnymi. Program rządowy zawiera w swej treści przede wszystkim troskę o lokalną społeczność, w tym rozszerzanie dostępu instytucji potrzebnych do codziennego życia, zapewniających mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i stabilności”.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Poczty Polskiej: dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Bronisław Korfanty i jego zastępca Piotr Burzyński, zastępca dyrektora Zarządu PIT ds. utrzymania i wsparcia Mirosław Rolnik, dyrektor ds. sprzedaży Jacek Zimoch, dyrektor RS Katowice Klaudiusz Hercig, jego zastępca Marta Szajnoga, kierownik Sekcji Częstochowa Wiesław Rząca, koordynatorzy Sekcji Częstochowa – Elżbieta Gronkiewicz, Iwona Dzięba, Ewa Ciecieląg oraz kierownictwo RS Michał Glatte i Daria Drelicharz-Foldyga. Nie mogło zabraknąć lokalnych gospodarzy, na otwarcie przybyli także: dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglowicach Agata Trzepizur, wicestarosta powiatu kłobuckiego Zdzisława Kall, wójt gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński i inspektor ds. oświaty i wychowania w Gminie Wręczyca Wielka Zenon Kudła.
Wójt gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, podkreśla, że otwarcie punktu pocztowego to duży prezent dl aspołeczności lokalnej. – Starania rozpoczęto dwa lata temu, wielu mieszkańców zabiegało o rozszerzenie działalności poczty. I cieszy to, że cel ten nas połączył we wspólnym działaniu Punkt poczty w szkole ma wymiar symboliczny, bo powstał w miejscu dawniej funkcjonującej tu historycznej Harcówki, a jest to też powrót do tradycji, bo w tym samym miejscu poczta funkcjonował od 1937 roku, a osiem lat temu placówka została zlikwidowana. To doskonała lokalizacja, w centrum miejscowości. Ta dostępność jest dobrze odbierana przez społeczność – mówi wójt Tomasz Osiński.
W historii powołania placówki znaczący udział miało Stowarzyszenie Szkoła w Węglowicach,.
Główną działalnością Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły, na prowadzenie akcji letnich i zimowych dla uczniów. Ponieważ zamknięto nam pocztę, rozpoczęliśmy walkę o ponowne jej uruchomienie, głównie po to, aby ułatwić życie mieszkańcom – powiedziała „GCz” dyr. Agata Trzepizur.
Mieszkańcy o pomoc zwrócili się do parlamentarzystów. – Otrzymałam od społeczności petycję, w której wykazano, że ta filia poczty jest niezbędna oraz wszelkie działania, które już wcześniej poczyniono. Zachwycił mnie błysk w oku mieszkańców i ta chęć działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Wówczas postanowiłam podjąć interwencję. Poczta Polska odpowiedziała mi, że rozważy uruchomienie filii i dzisiaj się to ziściło – powiedziała poseł Lidia Burzyńska.

Jak poinformował dyrektor placówka w Węglowicach jest 77 placówką własną Poczty Polskiej na terenie ziemi częstochowskiej (obejmujący dane województwo częstochowskie), a w całym województwie śląskim – 530.
Powiększanie liczby placówek wynika z potrzeb mieszkańców. Sieć placówek jest naszą ogromną wartością. W skali kraju mamy ich 7,5 tysiąca. Nie ma w Polsce drugiej takiej instytucji, daleko dalej jest Bank PKO BP z około 1,5 tysiącem placówek. Tak liczna obecność w kraju umożliwia realizację funkcji społecznych Poczty. Jesteśmy blisko klienta, mieszkańcy maja blisko do naszych usług pocztowych. Ale przecież realizujemy także inne usługi: bankowo-ubezpieczeniowe, handlowe. W tej chwili realizujemy politykę odtwarzania naszych placówek, także – tak jak w Węglowicach – przekształcając agencje pocztowe w filie lub oddziały. Czynimy to z myślą o mieszkańcach, a przy tym podnosimy rangę placówek, oferując znacznie szerszy zakres świadczeń. Jest to też odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy często proszą nas o reaktywowanie lub uruchamianie nowych placówek. Odzyskaliśmy też rangę lidera wśród instytucji, świadczących usługi pocztowe, także kurierskich. A trzeba powiedzieć że w Polsce rynek ten jest bardzo i dynamiczny i konkurencyjny, na tym obszarze działają przecież także potentaci niemieccy i francuscy. Ponadto w ramach Poczty Polskiej funkcjonuje Bank Pocztowy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – mówi dyrektor RS Katowice Klaudiusz Hercig.
W niedalekiej przyszłości będzie otwarta placówka w Irządzach, także w Częstochowie kolejna filia będzie przekształcana w oddział.

Fot. Archiwum Gazety
Pamiątkowa fotografia przed Filii Urzędu Pocztowego Węglowice

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *