OTWARCIE OCZYSZCZALNI PSO MASKPOL S.A. W ZŁOCHOWICACH


14 grudnia 2018 roku nastąpił uroczysty odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000 m3 na dobę w miejscowości Złochowice. W uroczystości uczestniczył Prezes PSO MASKPOL S.A. Jakub Banaś.

Inwestycję rozpoczęto 20 kwietnia 2017 roku., a zakończono w grudniu 2018 roku. W oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wykorzystano technologię z grupy wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem osadu czynnego w systemie przepływowym. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1m3 ścieków oczyszczonych to 0,44kWh/m3. Liczba dodatkowych osób korzystających docelowo z ulepszonego oczyszczania ścieków: po oddaniu do eksploatacji – 5280 RLM; docelowo (do końca roku 2022) – 6500 RLM. Koszt poniesionej inwestycji to ponad 13 500 000 zł. Dodatkowo w ramach prac wykonano remont lub przebudowę wielu obiektów. Zarządzającym nową oczyszczalnią będzie Piotr Rojszczyk.
Oczyszczalnia aktualnie przyjmuje ścieki z PSO MASKPOL oraz z miejscowości Złochowice. W następnych latach do oczyszczalni będzie podłączona kanalizacja z miejscowości Konieczki, Zwierzyniec I i Zwierzyniec II.
Zbiornik wyposażony jest w instalację odświeżania ścieków oraz instalację tłoczną do równomiernego odprowadzania ścieków do układu technologicznego. Natomiast technologiczny układ oczyszczania zapewnia ciągłość pracy oczyszczalni niezależnie od ewentualnych awarii poszczególnych jej elementów. Ponadto oczyszczalnia wyposażona jest w drugie źródło zasilania w energię elektryczną, co zabezpiecza instalację przed przerwami w pracy związanymi z potencjalnymi awariami zasilania. Takie rozwiązanie zapewnia stabilny przebieg procesów oczyszczania i stały oczekiwany efekt ekologiczny.
R

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code