Ostatni Grosz bez grosza


– jedna z najstarszych dzielnic Częstochowy, i to niestety nadal widać. Potrzebna jest rewitalizacja, jednak jak się okazało nie nastąpi to w tym roku na większą skalę. Plany były, z realizacją już gorzej. Na ponad 200 wniosków jakie zamieszczono w projekcie odrzucono ok. 150, w tym kilka dotyczących Ostatniego Grosza. Częściowo były to wnioski realne do spełnienia, jednak sporą grupę stanowiły niestety mrzonki z góry skazane na odrzucenie.

Tomasz Tyl, przewodniczący Rady Dzielnicy
– Na pewno taką ważną dla dzielnicy sprawą jest budowa drogi dojazdowej do bloków komunalnych przy ul. Bardowskiego. Bloki te są nowe, niedługo mają powstać kolejne, a stara droga jest niemal nieprzejezdna, nie spełnia kryteriów. Zebraliśmy 240 podpisów od mieszkańców. Prezydent obiecał nam, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace. Miasto już zakupiło działki.
W ostatnich latach na Ostatnim Groszu dużo się działo. Mówię tutaj chociażby o przebudowie ul Równoległej. Powstał też nowy plac zabaw za Magiczną Krainą, za 3-4 miesiące powstanie monitoring na terytorium Rady Dzielnicy. Prezydent założył 200 tys zł w budżecie na ten rok na tzw. place rekreacyjne dla seniorów. Już wysłaliśmy pismo, aby kilka urządzeń zamontowano na terenie dzielnicy. Jest to południowa część Częstochowy, gdzie seniorów jest coraz więcej. Będziemy prosili także o załączenie do tego budżetu projektu techniczny renowacji ul. Szczytowej. Potrzebna jest również przebudowa skrzyżowania Bór z Równoległą. Od kilku lat na tej dzielnicy jest coraz bezpieczniej.
Nie jestem zadowolony natomiast ze złożonych wniosków. W większości były napisane tak, że wszyscy wiedzieli dobrze, że nie przejdą. Nie lubię mówić o rzeczach, które nie mają najmniejszej racji bytu, szkoda mojego czasu i czasu innych, żeby bujać w obłokach. Żeby tylko coś tam było, żeby można było się pochwalić. Przykładem może być chodnik przy ul Górskiej. Rzeczą wiadomą od samego początku było, że miasto tego chodnika nie zrobi, bo koszty byłyby kolosalne. Przy obecnym budżecie on po prostu nie powstanie. Tak też powiedziałem mieszkańcom. Radny w tej sytuacji, żeby przypodobać się przytaknie i obieca, że zrobi wszystko co w jego mocy, że napisze interpelację, złoży wniosek, a na spotkaniu powie: „zrobiłem wszystko, to ten prezydent odrzucił wniosek”.
Mądra rada dzielnicy to nie tylko budżet raz do roku. Tu trzeba rozmawiać z urzędnikami i przekonywać ich do swoich racji. Z połowa radnych współpracę oceniam dobrze, na partnerskich zasadach. Na każde spotkanie radni są zapraszani pisemnie, natomiast od roku przychodzą te same osoby. Demos Kratos – jak ludzie wybierają, tak mają.

Beata Kocik, radna PiS
– Nie jestem zadowolona z decyzji jakie zostały podjęte w sprawie dzielnicy Ostatni Grosz. Złożyliśmy wiele wniosków, jednak dzielnica zyskała niewiele. Wiadomo, że powinny stanąć kolejne bloki komunalne przy ul. Bardowskiego, a także powstać do nich droga dojazdowa. Pisałam wnioski w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej, jednak nic to nie dało. Jak sama nazwa dzielnicy wskazuje, w tym roku przeznaczono niewiele środków.

Łukasz Kot, radny SLD
– Dzięki spotkaniom klubowym została poprowadzona nawierzchnia ul. Równoległej, powstał plac zabaw dla dzieci. W tej chwili taką palącą sprawą, którą trzeba jak najszybciej zrobić jest ul. Szczytowa i to kwestia o która będziemy zabiegać. Były rzecz jasna składane wnioski odnośnie tej sprawy, ale nie przeszły. Wspólnie z Radą Dzielnicy i z innymi radnymi będziemy zabiegać o to, aby stało się to jeszcze w tym roku.
W ubiegłym roku dzięki interwencji radnych i rady dzielnicy powstały place zabaw. Najniższy szczebel samorządu wie najlepiej, co mieszkańcom jest potrzebne, natomiast radny miejski ma szersze spektrum działania, powinien jednak znać swoje najbliższe otoczenie.
Jest to dzielnica ludzi starszych i potrzebny będzie plac ruchowy, oświetlenie, które jest wybrakowane. Sprawą którą trzeba będzie się zająć jest skup makulatury na który skarżą się mieszkańcy. Często przejeżdżają tam ciężkie samochody, które bardzo niszczą nawierzchnię.

Jacek Krawczyk, radny PO
– Składaliśmy wnioski odnośnie ulicy Szczytowej, projekty opiewały na 700, ewentualnie 300 tys. zł, niestety nie zostały włączone do budżetu. Póki co nie zostanie także wybudowana droga dojazdowa do bloków komunalnych przy ulicy Bardowskiego, a także nie zostanie podjęta termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 oraz budowa kompleksu boisk do niej przylegających. Odmówiono nam też w sprawie budowy chodnika przy ul. Górskiej.
Ogólnie nie można powiedzieć, że na Ostatnim Groszu nic się nie dzieje. W ostatnich latach przeznaczono wiele środków na rewitalizację dzielnicy, powstały bloki komunalne, nowe torowisko, wyremontowano LO Żeromskiego.

ANNA GAUDY

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *