Ojczyzna w młodzieńczej interpretacji


XIX Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz pod patronatem poseł do parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Tegorocznym tematem konkursu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater, Muzeum Częstochowskie i Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie były słowa z „Poema Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego: „Polsko ty moja! […] / Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska / Pacierz, co płacze i piorun co błyska”.

Wręczenie nagród miało miejsce 10 grudnia 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Częstochowie. Zdobywcy pierwszego miejsca oraz opiekunowie otrzymali nagrodę specjalną – wyjazd studyjny do Brukseli zorganizowany przez poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską. Nagrody wręczyła asystent Europoseł – Katarzyna Porębińska.

W konkursie literackim pierwszą nagrodę zdobyła Zuzanna Rakowska IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie (opiekun Małgorzata Świerczyńska), drugą – Tymoteusz Bajerlajn z V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (opiekun Krystyna Kosel), trzecią – Dominik Pilecki z III LO im. Władysława Biegańskiego (opiekun Magdalena Pluskota). Wyróżnienia przyznano: Aleksandrze Kokoszce z V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (opiekun Małgorzata Witek), Josephinie Viscio z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie (opiekun p. Maciej Trzmiel), Annie Dryndzie z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie (opiekun Małgorzata Świerczyńska).
Zwyciężczyni konkursu literackiego Zuzanna Rakowska napisała tekst o współczesnym postrzeganiu słowa ojczyzna i współczesnym postrzeganiu naszego narodu. – Starałam się wskazać jakie czynności powinniśmy podejmować, aby wywiązywać się dobrze z tego zbiorowego obowiązku jakim jest dobro naszej ojczyzny. Pragnęłam skłonić odbiorców do przemyśleń na temat tego, co oni osobiście robią dla ojczyzny, czy są aktywnymi członkami społeczeństwa i czy mogą powiedzieć o sobie z dumą, że są prawdziwymi patriotami – codziennie, a nie tylko podczas wielkich świąt i marszów narodowych – mówi Zuzanna. Jak podkreśla współczesny patriotyzm to angażowanie się w sprawy polityczne, promowanie Polski oraz praca na rzecz budowy państwa i jego przyszłości. – Dlatego takie konkursy są bardzo potrzebne, bo dają nam możliwość głębszego spojrzenia w siebie. Ja również, po raz pierwszy, tak naprawdę zastanawiałam się czym dla mnie jest ojczyzna – mówi Zuzanna Rakowska.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs plastyczny, skierowany do uczniów ZSP w Częstochowie. Wpłynęło nań 30 prac, z czego komisja szkolna wyłoniła: 14 prac graficznych, 4 malarskie i 4 fotograficzne, które najbardziej spełniały założenia konkursowe i kryteria techniczne. Jury konkursu w składzie: dr hab. Agnieszka Półrola-Koćwin, prof. nadz. UJD w Częstochowie; artysta plastyk Władysław Ratusiński, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater Roman Kryst, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater Jan Szyma i kierownik sekcji kształcenia specjalistycznego w ZSP w Częstochowie Justyna Olszewska-Budzik doceniła zaangażowanie uczniów w problematykę patriotyzmu, podkreśliła różnorodność form i środków wyrazu artystycznego. Komisja pierwsze miejsce przyznała pracy graficznej Weroniki Nowojskiej z kl. III g, wykonanej pod opieką Agnieszki Tyrman pt. „Pejzaż polski”; drugie – Natalii Kuśmierz z kl. Ig, wykonanej pod opieką Elżbiety Siwik i Anny Trojanowskiej; trzecie – Kacprowi Wąsek z kl. IV a, wykonanej pod opieką Elżbiety Siwik i Anny Trojanowskiej. Wyróżnienia: Joannie Suchańskiej z kl. Ig wykonanej pod opieką Elżbiety Siwik i Anny Trojanowskiej oraz Marlenie Gieleckiej z kl. 3 jcm, wykonanej pod opiekąJustyny Olszewskiej-Budzik.
Weronika Nowojska podkreśla, że w swojej pracy zawarła symbolikę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. – Kiedy usłyszałam o konkursie od razu przedstawiła mi się koncepcja obrazu z dominacją barw narodowych. Niepodległość została zdobyta krwią i ten symbol zaakcentowałam w postaci rzeki krwi. Pośrodku umiejscowiłam czarnego kruka, który był umieszczony w godłach zaborców Polski – opowiada Weronika. Jak dodaje, słowo patriotyzm brzmi dumnie i kojarzy się z wzniosłymi sytuacjami. – Dzisiaj swoją miłość do ojczyzny ukazujemy poprzez codzienną pracę, obowiązkową postawę, udzielanie się w różnych społecznych akcjach – mówi uczennica.
Od początku konkurs wspiera częstochowski zegarmistrz Stefan Rybicki, którego prof. Zofia Matusewicz uczyła języka polskiego.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *